دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، خرداد 1399 
بررسی امکان استفاده از آشکارساز گازی میکرونواری به عنوان آشکارساز رادن جهت پیش‎بینی زلزله

صفحه 25-32

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی راینی‎نژاد؛ علی هاشمی‎زاده عقداء


بهینه سازی میزان تولید 99Mo-99mTC بروش شکافت در راکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 59-62

آرزو شریفی؛ محمدرضا عبدی؛ رضا گستریانی؛ محمدحسین چوپان دستجردی


طراحی و ساخت آشکارساز اتاقک یونش استوانه‌ای جهت دزیمتری در حفاظت پرتویی

صفحه 141-146

حامد ایمانی شیروانه ده؛ آنیتا عالی پور؛ کورش اربابی؛ ارژنگ شاهور؛ جمشید سلطانی نبی پور


تخمین دوز متوسط غده‌ای در غربالگری‌های رایج ماموگرافی با شبکه عصبی

صفحه 155-162

محمد نبی پور؛ محمدرضا دیوبند؛ امین اصغرزاده؛ نرگس سلیمانی


ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو

صفحه 223-228

فائزه ملک‌زاده‌تربه‌بر؛ علیرضا کریمیان؛ احمد شیرانی؛ مصطفی رباط‌جزی؛ مهدی اخلاقی


مطالعه بر همکنش‌های نوترون با بافت نرم به روش شبیه‌سازی مونت کارلو با استفاده از چشمه PF

صفحه 247-250

معصومه نان بده؛ سید محمود سادات کیایی؛ مصطفی حسن زاده؛ علی آقامحمدی


مقایسه نشت ذرات باردار و بدون بار از دستگاه پلاسمای کانونی جهت تولید رادیوایزوتوپ-های پزشکی

صفحه 285-290

هیوا رخزادی زردوئی؛ مصطفی حسن زاده؛ سید محمود سادات کیایی؛ عبدالله رفاعی