راهنمای نگارش مقاله

وجه: قبل از مطالعه این بخش ،بخش (اطلاعات نشریه>>درباره نشریه) را مطالعه بفرمایید.

 چگونگی تهیه و تدوین یک مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا می شود راهنمای نگارش مقاله را بدقت مطالعه و تمام شرایط ارسال مقاله را رعایت نمایند، مقالات ارسالی به مجله باید دقیقاً طبق فرمت مجله تنظیم شوند.

۱- از هر نویسنده بیش از یک مقاله ( که درفرآیند داوری باشد) قابل بررسی قرار نمی گیرد.

۲- نوع مطالعه مقالات می تواند پژوهشی، کاربردی، مفهومی و مروری باشد. اما مقالات مروری صرفا با درخواست قبلی از طرف هیئت ویراستاران از نویسنده دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد.

۳- ارسال کننده مقاله همان نویسنده مسئول است که اندیس ستاره باید روی نام ایشان قرار گیرد و آدرس مکاتباتی و الکترونیکی متعلق به ایشان باشد.

۴- همچنین در هنگام ارسال مقاله بخشی با عنوان فرم معرفی داور برایتان فعال است، که لازم است سه داور با مشخصات کامل که منطقه جغرافیایی آنها با نویسندگان متفاوت باشد را معرفی کنید. در غیر این صورت مقاله شما بررسی نخواهد شد.

۵-فایل اصلی مقاله : فایل ورد مقاله است.(برای نگارش مقاله از Microsoft office word ۲۰۱۳ یا Microsoft office word ۲۰۱۰ استفاده شود در غیر اینصورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.)

۶-فایل پیش نیاز مقاله: فایل نوآوری مقاله است.(حداکثر در ۵ و حداقل در ۳ آیتم مجزا و هر آیتم حداکثر در ۱۵ کلمه نوآوری های مقاله خود را بیان کنید و بصورت فایل pdf ارسال بفرمایید.)

۷-اولین فایل پیوست: فرم واگذاری حق انتشار است.(این فرم را در صفحه اصلی از بخش "برای نویسندگان" دریافت کنید و بعد از تکمیل و امضا فرم توسط تمامی نویسندگان، فایل اسکن شده آن را بصورت فایل پیوست بارگذاری بفرمایید.)

۸-دومین فایل پیوست: فرم تعارض منافع است. (این فرم را در صفحه اصلی از بخش "برای نویسندگان" دریافت کنید و بعد از تکمیل و امضا فرم، فایل اسکن شده آن را بصورت فایل پیوست بارگذاری بفرمایید.)

۹-سومین فایل پیوست: فایل پی دی اف مقاله است. (برای مقایسه فایل ورد ارسالی با فایل ورد دریافتی، فایل pdf مقاله را بصورت فایل پیوست بارگذاری بفرمایید.)

یک مقاله بایستی به ترتیب شامل موارد ذیل باشد:
• صفحه عنوان • چکیده فارسی • واژگان کلیدی • متن مقاله همراه با اشکال و جداول • نتیجه‌گیری • تشکر و قدردانی • لیست مراجع • چکیده انگلیسی

شما می توانید فرمت مقاله را که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ به روز رسانی شده است را از اینجا دریافت کنید.