طراحی و ساخت آشکارساز اتاقک یونش استوانه‌ای جهت دزیمتری در حفاظت پرتویی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعنی و فناوری پیشرفته کرمان

2 سازمان انرژی اتمی ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

طبق توصیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA)، کالیبراسیون اتاقک‌های یونیزاسیونی که برای دزیمتری رادیوتراپی استفاده می شود، به دنبال روش جایگزینی است که نیاز به استفاده از یک اتاق یونیزاسیون مرجع دارد. طرح پیش رو، به موضوع طراحی و ساخت آشکارساز اتاقک یونش استوانه‌ای جهت استفاده به عنوان یک دُزیمتر مرجع در آزمایشگاه‌های دزیمتری استاندارد می‌باشد. نتایج آزمایش‌های کنترل کیفی که در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه(SSDL) سازمان انرژی اتمی بر اساس استاندارها و محدودیت‌‌های تعیین شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد، دلیلی بر صحت این ادعاست که این اتاقک می تواند به عنوان یک دُزیمتر مرجع در آزمایشگاه‌های دزیمتری استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. جریان نشتی و اثر پلاریته پایین، بازده جمع آوری یونی و پایداری بالا، پاسخ خطی آشکارساز نسبت به دز و نرخ کرمای هوا از ویژگی‌های بارز این آشکارساز نسبت به نمونه های مشابه ساخته شده می باشد، که عموماً ناشی از طراحی بهینه ی الکترود محافظ و جمع کننده و همچنین انتخاب مواد مناسب در ساخت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of cylindrical ionization chamber for application in radiation protection

نویسندگان [English]

 • hamed imani shirvanedeh 1
 • Antia aalipour 2
 • Kourosh Arbabi 2
 • Arzhang shahvar 2
 • jamshid Soltani-Nabipour 3
چکیده [English]

According to International Atomic Energy Agency (IAEA) recommendations, the calibration of ionization chambers used for radiotherapy dosimetry follows the substitution method which demands the use of a reference ionization chamber. This work introduces the Design and fabrication of cylindrical ionization chamber for dosimetry to be used by standard dosimetry laboratories. The result of the quality control tests  in Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) of the Atomic Energy Organization Which was carried out in accordance with the standards and limits set by the International Atomic Energy Agency, are evidence of the accuracy of the claim that this chamber can be used as a reference dosimeter in standard dosimetric laboratories.The low polarity effect and leakage current, high ion collection efficiency and stability, linear response of the detector to the dose and the rate of dosing are some of this instrument characteristic through optimum design of guard ring and collecting electrode and also the proper choice of materials in fabrication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cylindrical ionization chamber
 • Dosimetry
 • Radiation protection
 • Collecting electrode
 • Guard ring
 • Quality control tests
[1] F.M. Khan. Physics of Radiation Therapy. University of Minnesota Medical schoo, Minnesota, (2003). [2] F.H. Attix. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. WILEY VCH Verlag GmbH & Co, KgaA, (2004). [3] A.P. Perini, L.P. Neves, J.M. Fernandez, H.J. Khoury, L.V.E. Caldas. New Parallel-Plate Graphite Ionization Chamber as a Co(60) Gamma Radiation Reference Instrument. Radiation Physics and Chemistry. 95 (2014) 106–108. [4] IAEA. Dosimetry in diagnostic radiology: an international code of practice, Technical Reports Series no.457, Vienna, (2007). [5] IAEA. The use of plane-parallel ionization chambers in high-energy electron and photon beams: an international code of practice for dosimetry, Technical Reports Series no.381, Vienna, (1997). [6] IEC. Medical electrical equipment dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy, Standard IEC 60731, Geneva, (2007).