ارزیابی و محاسبات دز جذبی رادیوداروی مس64 به جهت مقاصد پزشکی هسته ای

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مواد رادیواکتیو مورد استفاده در پزشکی هسته ای یا خود رادیو ایزوتوپها هستند و یا داروهایی که با مواد رادیو ایزوتوپ نشاندار شده اند. داروی رادیواکتیو، در روش های تشخیصی مواد رادیواکتیو به بیمار تزریق شده و میزان اشعه تایید شده، از بیمار اندازه گیری می گردد. اکثر روش های تشخیصی به کمک یک دوربین اشعه گاما، توانایی تشکیل تصویر را دارند. در این کار قصد داریم میزان دز جذبی را بوسیله کد MCNP < /span> برای ارزیابی دزیمتری زمانیکه رادیو دارو مس64 برای تصویربرداری یا درمان در سینه، مغز و قلب به کار می رود ، بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation and calculation of radiation dose of copper-64 for nuclear medicine usage

نویسندگان [English]

  • Moharam Amini 1
  • Hamed Salehi 2
1
2
چکیده [English]

Radioactive materials used in nuclear medicine are the radioisotopes or drugs that are identified with radioisotopes. A radiopharmaceutical transfusion is one of diagnostic methods and a radiation value approved should be measured. The nuclear medicine images of diagnostic methods can be made by a gamma camera (γ-camera). In this article, we used MCNPX2.4 for internal dosimetry assessment when the 64Cu radiopharmaceutical is in brain, heart or breast for imaging or treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation dosimetry
  • Copper-64 radiopharmaceutical
  • 64Cu
  • Copper biodistribution
  • Positive beta (β+) decay
  • Nuclear medicine imaging
  • MCNP code
[1] JN. Bryan, F. Jia, et al. Monoclonal antibodies for copper-64 PET dosimetry and radioimmunotherapy. Cancer Biol Ther. 11 (2011). [2] KF. Eckerman, A. Endo. MIRD: Radionuclide data and decay schemes. Second ed. VA: Society of Nuclear Medicine. (2008). [3] RW. Howell. Radiation spectra for Auger- electron emitting radionuclides: report No. 2 of AAPM Nuclear Medicine Task Group No. 6. Med Phys. (1992). [4] Z. Cai, CJ. Anderson. Chelators for copper radionuclides in positron emission tomography radiopharmaceuticals. J Labeled Comp Radiopharm. (2014).