انتشار مقالات شماره تابستان 1402 نشریه

مقالات شماره جدید نشریه
بدینوسیله به اطلاع می رساند مقالات شماره جدید سنجش و ایمنی پرتو (دوره 12، شماره 2، تابستان 1402) منتشر شده است.
اطلاعات کامل مقالات در پایگاه اینترنتی نشریه در دسترس است: https://rsm.kashanu.ac.ir/
برای مشاهده اطلاعات کامل مقاله روی لینک "مشاهده مقاله" کلیک کنید.