مشخصات فیلترهای هپا در دو استاندارد ASME AG-1 و DOE و کاربرد آن در راکتور تحقیقاتی تهران

نویسنده

سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

فیلترهای هوا و به ویژه فیلتر هپا به عنوان یکی از مؤثرین تجهیزات ایمنی در حفاظت پرسنل و محیط اطراف در مقابل اثرات ناشی از پرتوهای موجود در هوا بوده و در زمان وقوع حادثه برای کارکنان و عموم مردم اهمیت حیاتی دارند. دپارتمان انرژی از طریق دو استاندارد فنی 3020 و 3025 راهنمائی‌هائی را در مورد الزامات اطمینان کیفی فیلترهای هپا در بسته‌بندی، ارسال و انبار‌داری و همچنین در انجام تست و بازرسی فیلترهای هپا که بر اساس بخش‌های FC و FK از کد ASME AG-1 طراحی و ماده واسط(مدیا) آنها فیببر شیشه‌ می‌باشد، فراهم می‌نماید.
استانداردهای فنی دپارتمان انرژی، بیان می‌دارند تست و بازرسی باید توسط تاسیسات مستقل و بطور 100 درصد، قبل از نصب فیلتر و در حین کار انجام شود و این علاوه بر تست و بازرسی‌های سازنده فیلتر می‌باشد. وجود یک برنامه 4 مرحله‌ای تست‌های اطمینان کیفی توسط تاسیسات مستقل تست (FTF) موجب شده نرخ مردودی در تست‌های چشمی به 5-3 درصد و در تست جریان به حدود 2 درصد کاهش یابد. همچنین همکاری‌های این دو استاندارد موجب گردیده تا کد ASME AG-1 با تست و نظارت DOE اصلاح نموده و بدین ترتیب طراحی‌های دقیق‌تر بتوان بدست آورد. در این مقاله پس از معرفی ساختمان و انواع فیلترهای هپا، با برنامه DOE در تست و بازرسی‌های اطمینان کیفی فیلترها آشنا شده و در پایان نقایص سیستم فیلترهای تهویه راکتور تهران در مقایسه با این برنامه در قسمت نتایج تذکر داده می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HEPA Filters specifications in two standards, ASME AG-1 & DOE for using in Tehran Research Reactor (TRR)

نویسنده [English]

  • Nastaran Zamani
چکیده [English]

HEPA filters serve as important safety device to protect personnel as well as the public and environment from the radiation effects exist in the air, so they are vital devices in the event accidents. DOE provides directions through the use of two technical standards, 3020 and 3025, including QA requirements for the procurement, packaging, shipping and storage of HEPA filters and also provides direction to the QA requirements for HEPA filter inspection and testing, which their media is Fiber-glass and designed according to the FC and FK sections of ASME AG-1 code.  
The DOE Technical Standards specifically state that inspection and testing are to be performed at an independent FTF prior to filter installation at DOE nuclear facilities and this is in addition to the inspection and testing performed by the filter manufacturers.
By applying a four step QA inspection and testing program in DOE FTF, the rate of annually deficiencies in visual inspections is 3-5 percent and for flow inspections is about 2 percent and these values sustained during 40 years of applying this program which shows this program is efficient. Also a good relation between AG-1 and DOE is performed, caused the requirements of AG-1 be revised according to this program. In this paper firstly HEPA filter structure and its different types is described, then DOE program of  QA inspections and testing of filters is discussed, and finally deficiencies of ventilation system of TRR in comparison to this program is mentioned in results.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • HEPA filters
  • ASME AG-1
  • DOE standard
  • QA testing &
  • inspection
  • Air-born particles
[1] Andrew Stillo Jr, ASME AG-1 HEPA Filters; A Comparison of Configurations - February 27 - March 3, 2011 Phoenix, AZ. [2] Sonya A. Barnette, Relationship of the American Society of Mechanical Engineers Code on Nuclear Air and Gas Treatment with the U. S. Department of Energy Standards for High Efficiency Particulate Air Filters, NACC 2016, San Antonio, TX. [3] DOE Nuclear Air Cleaning Handbook, US Department of Energy, 3rd edition, 2003. [4] ASME, Nuclear Air and Gas treatment systems, AG-1, section FC, [5] Craig Rikette, REALIZATION OF PERFORMANCE SPECIFICATIONS FOR THE QUALIFICATION OF HIGH-STRENGTH HEPA FILTERS, 31st Nuclear Air Cleaning Conference.