بررسی اثر فعالیت چشمه ‌ی گاما بر قرائت ابزار چگالی‌ سنج هسته‌ای درون‌چاهی با استفاده از شبیه‌سازی توسط کد MCNP

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 شرکت ملی حفاری ایران

چکیده

با گسترش روش‌های مختلف نمودارگیری، کاربرد نمودارها در تمام رشته‌های مرتبط با علوم زمین بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. نمودارهای چاه‌پیمایی اطلاعات ضروری را برای ارزیابی کمی هیدروکربن و همچنین نوع سنگ و خصوصیات سیال درون سازند در اختیار قرار می‌دهند. از آنجا که چاه‌پیمایی از نظر تصمیم‌گیری، بخش مهمی از مراحل حفاری و تکمیل چاه های نفت و گاز بوده، بنابراین کسب اطلاعات دقیق و کامل از نمودار اجتناب‌ناپذیر است. ابزار چگالی سنج هسته‌ای نمونه ای از ابزار های چاه نگاری هسته‌ ای است که چگالی سازند و نوع لیتولوژی آن را اندازه‌گیری و شناسایی می‌کند؛ بنابراین دقت اندازه‌ گیری در این ابزار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این ابزار از چشمه گاما Cs-137 استفاده شده است. تعیین چگالی و نوع لیتولوژی سازند با استفاده از برهم‌کنش‌های پراکندگی کامپتون و پدیده فتوالکتریک پرتوگامای حاصل از چشمه با سازند اندازه گیری می شود. در این تحقیق با استفاده از شبیه‌سازی ابزار چگالی سنج هسته‌ای درون‌چاهی توسط کد MCNP تأثیر اثر فعالیت چشمه روی طیف انرژی خروجی برای سه سازند رس، ماسه‌سنگ و سنگ‌آهک با چگالی معلوم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج طیف انرژی نشان می‌دهد افزایش یا کاهش فعالیت چشمه بر دقت اندازه‌ گیری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Gamma Ray Source Activity on Down-hole Nuclear Density Tool’s Reading Using Simulation by MCNP Code

نویسندگان [English]

  • Morteza Poorchitsaz 1
  • Babak Shirani bidabadi 1
  • Reza Mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

Developing well logging methods will increase the applications of logs related to all the other geology sciences. Well logging curves introduce the essential information to evaluate reservoir characterizations, rock type and also formation fluid properties quantitatively. One of the most important parts of drilling and completion operations which affect making decision about the future planes is based on how logging data is acquired and interpreted precisely and completely. Litho-density logging tool is a nuclear tool measures formation density and indicating its lithology. Therefore the accuracy of tool measurements is significant. Cs137 is the radioactive source inserted in the tool for downhole measurements. Formation density and lithology are measured by gamma ray Compton scattering and photoelectric absorption phenomena respectively. In this approach, simulation of density tool using MCNP code is discussed to figure out the effect of radioactive source's activity on the output of energy spectrum belongs to shale, sandstone and limestone formations with known densities. The energy spectrum results affect the accuracy of measurements due to either increase or decrease in source activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well Logging
  • Formation
  • Gamma Source
  • Lithology
  • Densitometry
  • MCNP code
[2] R. Group, "LITHO-DENSITY LOGGING TOOL(ZDT)," ed, 2010. [3] M. A. Andersen, B. Duncan and R. J. O. R. McLin, "Core truth in formation evaluation," vol. 25 No. 2 pp. 16-25, 2013. [4] Halliberton, "Spectral Density Log Tool (SDLT)," ed, 1992. [5] L. S. J. L. A. N. L. Waters, "MCNPX user’s manual," 2002. [6] D. Planchard, SOLIDWORKS 2017 Reference Guide. SDC Publications, 2017. [7] F. Team. (2014). Institute of Nuclear Energy Safety Technology, Chinese Academiy of Sciences. Available: http://www.fds.org.cn/en/other/fds.asp