نویسندگان محترم لطفا توجه فرمائید:


مجله سنجش و ایمنی پرتو در لیست مجلات مورد حمایت ستاد نانو قرار گرفته است بدین ترتیب مقالاتی که در زمینه نانوتکنولوژی می باشند مورد حمایت ستاد نانو قرار خواهند گرفت.
بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ بابت پذیرش مقالاتی که از تاریخ  ۱۴۰۰.۰۵.۱۵ به بعد ارسال شوند مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اخذ می گردد. که ۵۰ درصد اولیه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه‌ی حق چاپ از نویسنده و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار ( قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ می شود.

قبل از ارسال مقاله به راهنمای نگارش مقاله و راهنمای ارسال مقاله مراجعه بفرمایید در صورت عدم رعایت نکات نگارشی و عدم ارسال فایل نوآوری، مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. چنانچه تا سه ماه در مورد نتایج داوری مقاله خود پاسخی دریافت نکردید جهت پیگیری می توانید با مدیر سایت از طریق ایمیل مکاتبه کنید و همچنین طبق قانون، ما تنها پاسخگوی ایمیل های نویسنده مسئول مقاله هستیم و از پاسخگویی به نویسندگان همکار معذوریم.


شما می توانید قالب نگارش مقاله را از اینجا دریافت کنید.
 
شما می توانید فرم واگذاری حق انتشار را از اینجا دریافت کنید.
 
شما می توانید فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کنید.
 
به استناد آخرین آمار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC این نشریه دارای ضریب تأثیر (IF) ۰/۰۳۰ با رتبه Q۴  است.
 

آدرس ایمیل: rsmkashanu.ac.ir

 

مشخصه یابی ترکیب BCN با استفاده از روش گسیل پرتوگامای القایی با دوترون

صفحه 117-125

10.22052/rsm.2022.113666

علیرضا جوکار؛ سپیده شفیعی؛ حسین رفیع خیری


سالیابی دو نمونه باستانی به روش ترمولومینسانس و تأثیر ناحیه پلاتو در سن نمونه‌ها

صفحه 127-132

10.22052/rsm.2023.248819.1010

فهیمه عباسی؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر


جداسازی رادیونوکلید درمانی 153Sm از ناخالصی‌های Eu با استفاده از روش الکتروشیمیایی (ملغمه کردن جیوه)

صفحه 133-139

10.22052/rsm.2023.247402.0

فاطمه ناصری؛ نفیسه سالک؛ امیر چرخی؛ سارا وثوقی


بررسی کاهش حساسیت و روش بازیابی دزیمتر ترمولومینسانس CaF2:Mn (TLD-400) تحت تابش دز بالای گاما

صفحه 141-148

10.22052/rsm.2023.252501.1012

سمیه هارونی؛ سحر اکبری


تشخیص بافت سالم و تومورال پستان با استفاده از تحلیل مشخصه دمایی سطحی بافت سرطانی پستان در طول درمان با امواج مایکروویو

صفحه 149-155

10.22052/rsm.2023.248292.1000

محسن محرابی؛ حجت اله ماهانی


کالیبراسیون دزیمترهای ترمولومینسانس و اندازه گیری دز پرتو گاما و نوترون در پروازهای مسافربری به وسیله این دزیمترها

صفحه 157-163

10.22052/rsm.2023.248281.1004

صبا بزرگی؛ مجید منعم زاده؛ مصطفی زاهدی فر


ابر واژگان