ارزیابی سیستم جدید رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران از نظر ایمنی پرتویی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

اخیرا یک کولیماتور جدید برای رادیوگرافی نوترونی بر پایه استفاده از کانال پرتودهی E  راکتور تحقیقاتی تهران طراحی، ساخته و با موفقیت تست شده است. آزمون های اولیه نشان می‌دهد که این سیستم قابلیت استفاده صنعتی جهت تصویر برداری از نمونه های مختلف را دارد. یک گام مهم و اساسی در این مسیر طراحی و ساخت یک اتاق با ابعاد مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی پرتویی می‌باشد. پژوهش حاضر در مورد آنالیز اتاق پیشنهاد شده از نظر ملاحظات دزیمتری است که با استفاده از کد MCNPX انجام شده است. به این منظور بعد از شبیه سازی کامل هندسه اتاق، کف اتاق و نیز دیوار استخر راکتور، دز در قسمت‌های مختلف بیرون اتاق و پشت دیوارها محاسبه گردید. نتایج نشان میدهد که دیوارها و چیدمان در نظر گرفته شده میتواند دز در بیرون اتاق را تا حد 10 میکروسیورت بر ساعت کاهش دهد که این مقدار از نظر ملاحظات ایمنی پرتویی قابل قبول میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiation Safety Assessment of the New Neutron Radiography System at Tehran Research Reactor

نویسندگان [English]

  • Yaser Kasesaz
  • Behroz rokrok
  • Hossein C. Dastjerdi
چکیده [English]

Recently, a new Neutron Radiography (NR) beam line has been designed, constricted, installed and tested based on the use of E-beam tube of Tehran Research Reactor (TRR). Initial tests have been shown that the system can be used for different samples and purposes such as nuclear plates and rods fuels.  For this end the system need a suitable irradiation room which should be installed at the NR beam port. The present work is the analyses of the proposed irradiation room in view of irradiation safety. To do this, using MCNPX Monte Carlo code the proposed room structure and neutron beam catcher have been simulated and then neutron/gamma dose have been calculated at different locations around the room walls. The results show that the designed room and beam catcher have good performance in case of reduce the total neutron and gamma dose to 10 μSv/h which is desired value in view of radiation protection issue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran research reactor
  • new neutron radiography system
  • sheilding
  • Dosimetry
  • MCNPX code
[1] Dastjerdi, MH Choopan, et al. "Design, construction and characterization of a new neutron beam for neutron radiography at the Tehran Research Reactor." Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 818 (2016): 1-8. [2] Dastjerdi, Mohammad Hossein Choopan, and Hossein Khalafi. "Design of a thermal neutron beam for a new neutron imaging facility at Tehran research reactor." Physics procedia 69 (2015): 92-95. [3] Dastjerdi, MH Choopan, et al. "The quality assessment of radial and tangential neutron radiography beamlines of TRR." Journal of Instrumentation 12.07 (2017): P07008. [4] Dastjerdi, Mohammad Hosein Choopan, et al. "Inspection of domestic nuclear fuel rods using neutron radiography at the Tehran Research Reactor." Materials Testing 58.9 (2016): 763-766. [5] Waters, Laurie S. "MCNPX user’s manual." Los Alamos National Laboratory (2002). [6] Grande, P., and M. C. O’Riordan. "ICRP committee 3 task group. Data for protection against ionizing radiation from external sources (ICRP-21)." (1971).