اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار

وظایف و تعهدات نویسندگان
 • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
 • مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل (Original research) نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ­ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 • مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • نویسندگان حق "ارسال مجدد (Duplicate submission)" یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • نویسندگان مجاز به "انتشار هم­پوشان (Overlapping publication)" نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده­ ها و یافته ­های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله ­ای به ­عنوان جدید است.
 • نویسندگان موظف ­اند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی(Citation)  دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته­ های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می­ گیرد، باید از روش­ ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود.
 • نویسنده مسئول مقاله می­ بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن "مولف افتخاری(Gift authorship) " و حذف "مولف واقعی(Ghost authorship) " خودداری شود.
 • نویسنده مسئول مقاله موظف است از این­که همه نویسندگان مقاله، آن­را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده­ اند، اطمینان حاصل کند.
 • ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان­ های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان­های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده اند.
 • نویسنده مسئول موظف است فرم رضایت نویسندگان که در بخش "برای نویسندگان- فرم واگذاری حق انتشار" قرار داده شده را دریافت و با امضای اصلی نویسندگان تکمیل و در هنگام ارسال اولیه مقاله بصورت فایل پیوست بارگذاری نماید.
  چنانچه نویسنده مسئول بعد از ارسال مقاله به مجله قصد اضافه، حذف و تغییر در ترتیب نام نویسندگان را داشته باشد بایستی قبل از پذیرش نهایی مقاله این کار را انجام دهد. بدین منظور فرم مربوطه را از اینجا دریافت نموده و سپس توسط تمامی نویسندگان تکمیل و امضا گردد سپس با  ارسال آن از طریق فایل پیوست مقاله و در صورت موجه بودن دلایل با درخواست ایشان موافقت خواهد شد و در صورت غیر موجه بودن دلایل تغییری در اسامی نویسندگان داده نخواهد شد. لذا نویسندگان در نوشتن و ترتیب اسامی در هنگام ارسال اولیه مقاله دقت فرمایند چرا که پس از پذیرش نهایی به هیچ وجه اسامی تغییر نخواهند کرد.
 • نویسندگان موظف ­اند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند و همچنین از نویسندگان انتظار می ­رود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه­ ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله را جهت پاسخ­گویی به انتقادات و سوالات احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.
تبعیت از COPE
نشریه سنجش و ایمنی پرتو با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
اعضای هیئت تحریریه، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران و خوانندگان هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پژوهشگران، نشریه براساس قوانین بین‌المللی (COPE) برخورد می‌کند. مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار در آدرس زیر دردسترس است: http://publicationethics.org
 
  رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی
 • اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجلات یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی  محسوب شده و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.
 • جعل داده­ها (Fabrication):  عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده­ها یا نتیجه­های ساختگی به­عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته­های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابه­ جایی نتایج مطالعات مختلف مثال­ هایی از این تخلف است.
 • تحریف داده ها (Falsification): عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع ­آوری داده ­ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به­ منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود (Juicy quotes) تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.
 • سرقت علمی(Plagiarism) :  شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی­ برداری در بیان اندیشه ­ها، شباهت­های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده­ ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته اند.
 • ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن "مولف افتخاری" یا حذف "مولف واقعی"