کلیدواژه‌ها = دزیمتری
بررسی فاکتور پراکندگی Scp شتابدهنده خطی الکتا مدل Compact با استفاده از کد Geant4

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 249-253

ندا زارعی؛ محمد رضایی راینی نژاد؛ علی جمعه زاده


تخمین دز جذبی ترکیب نشاندار 99mTc-MAX در انسان بر اساس داده‌های پراکنش زیستی موش balb/c به روش MIRD

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-10

10.22052/rsm.2022.112478

زهرا عرب حلوایی باقری؛ سید محمودرضا آقامیری؛ الهام ستارزاده خامنه؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا


بررسی قابلیت استفاده از ماسفت‌های قدرت سری IRF به عنوان دزیمتر پرتو گاما

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 11-20

10.22052/rsm.2022.112479

امیر موحدی فر؛ صالح اشرفی؛ بهارک اسلامی


ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 1-6

مجتبی کشاورزی؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ منیژه رحیمی بالکانلو


دزیمتری تابش گاما براساس روش داده‌برداری گزینشی از آشکارساز یدورسدیم

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 191-196

حسین ذکی دیزجی؛ طیب کاکاوند؛ مهدخت فرزام


ارزیابی سیستم جدید رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران از نظر ایمنی پرتویی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 251-256

یاسر کاسه ساز؛ بهروز رکرک؛ حسین چوپان دستجردی


اهمیت دز جذبی تابش های لیزری در کاربردهای پزشکی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 13-16

عاطفه شاملو؛ شهریار ابوالحسینی؛ فاطمه ویسی


مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 49-55

10.22052/7.2.49

حمیده دانشور؛ فرهاد منوچهری؛ مصطفی شفائی؛ سعید کاکائی؛ فرهود ضیائی


اندازه‌گیری دز ورودی پوست و دز دریافتی ارگان‌های مختلف در لترال سفالومتری

دوره 7، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 45-52

10.22052/6.2.45

آزیتا احمدی؛ علی نگارستانی؛ صدیقه سینا


تعیین پارامترهای فروکشی دمایی دزیمتر ترمولومینسانس (TLD-100) LiF:Mg,Ti

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 29-34

10.22052/5.1.29

سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زینب احمدیان


پیشینه و سیر تحولات خدمات دزیمتری فردی در ایران

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 35-42

10.22052/5.1.35

منصور جعفری زاده؛ فیروزه ناظری؛ فریبا قشلاقی


امکان سنجی بکارگیری عناصر نیمه هادی از نوع PIN به منظور دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی

دوره 5، شماره 4، آذر 1395، صفحه 15-20

10.22052/4.4.15

محبوبه معصوم بیگی؛ اکبر علی اصغرزاده؛ محمد نظیفی فرد؛ احمد رمضانی مقدم


ساخت فیلم پلی وینیل کلرید آلاییده شده با کوئیناکرین دی هیدروکلرید و مطالعه ویژگی‌های دزیمتری آن

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 21-28

10.22052/4.3.21

شهزاد فیضی؛ فرهود ضیایی؛ آرش آرمین؛ هادی فتح اللهی