اندازه‌گیری تجربی وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم آب برای پایش دقیق دز جذبی در روش‌های پرتودرمانی

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک چیدمان نوری تجربی وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم آب اندازه­گیری شده است. درروش کالری­متری پرتوها با بهره­گیری از باریکه­های لیزری و سیستم­های تداخل­سنجی، میزان تغییراتی که جذب پرتو در فانتوم ایجاد می­کند به‌دقت قابل‌اندازه‌گیری است. جذب دز و تغییرات دمایی حاصل از آن باعث تغییرات ضریب شکست در ماده می­شود. برای آنکه بتوان میزان اندک دز جذبی در فانتوم را اندازه­گیری کرد باید وابستگی دمایی ضریب شکست ماده به‌دقت مشخص باشد. نتایج اندازه­گیری وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم آب بیانگر کاهش ضریب شکست با افزایش دمای آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the temperature dependence of refractive index in water phantom for precise monitoring of the absorbed dose by radiation therapy techniques

نویسندگان [English]

  • Reza Neshati
  • Mohammad Reza Rashidian Vaziri
  • Farhood Ziaie
چکیده [English]

In this paper, an experimental setup is used to measure the temperature dependence of the refractive index of a water phantom. In radiation calorimetry by laser beams and interferometric systems, the amount of change induced by radiation within the phantom can be accurately measured. Absorption of dose and the resulted change in temperature changes the refractive index within the material. In order to be able to measure the small amount of the absorbed dose within the phantom, the temperature dependence of the refractive index of the material must be precisely known. The measurement results of temperature dependence to the refractive index of water indicate the decrease of its refractive index by increasing the temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation safety
  • Nuclear industry
  • Dosimetry
  • Optics
  • Digital holography
[1] D. Kelsen. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal cancer, Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 19 (2001) 283. [2] E. Hussmann. A holographic interferometer for measuring radiation energy deposition profiles in transparent liquids, Applied optics, 10 (1971) 182–186. [3] A. Cavan, J. Meyer. Digital holographic interferometry: A novel optical calorimetry technique for radiation dosimetry, Medical physics, 41 (2014). [4] P. Schiebener, J. Straub, J. Levelt Sengers, J. Gallagher. Refractive index of water and steam as function of wavelength, temperature and density, Journal of physical and chemical reference data, 19 (1990) 677–717. [5] W.M. Haynes, CRC handbook of chemistry and physics, CRC press (2014). [6] G.S. James, Lange’s handbook of chemistry, McGraw-Hill Professional, (2005). [7] A. Beigzadeh, M.R. Vaziri, F. Ziaie. Modelling of a holographic interferometry based calorimeter for radiation dosimetry, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 864 (2017) 40–49.