نویسنده = فرهود ضیایی
اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم های آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-60

رضا نشاطی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ امیر محمد بیگ زاده


مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 49-55

10.22052/7.2.49

حمیده دانشور؛ فرهاد منوچهری؛ مصطفی شفائی؛ سعید کاکائی؛ فرهود ضیائی


بررسی تجربی پاسخ دزیمتری نانوکامپوزیت پلی استایرن/ نانولوله کربن چند دیواره در میدان پرتوهای گاما

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 21-26

10.22052/7.1.21

آرمین مسیبی؛ شهریار ملکی؛ فرهود ضیائی؛ مهران عطایی نائینی


مقایسه تجربی پاسخ آشکارسازی و دزیمتری میکرو/ نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل- اکسید تنگستن به پرتوهای گاما و نوترون

دوره 7، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 9-16

10.22052/6.2.9

شهریار ملکی؛ سید مهدی هاشمی دیزجی؛ فرهود ضیائی؛ فریده کاظمی؛ سید محمد امین حسینی


بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم

دوره 5، شماره 4، آذر 1395، صفحه 47-51

10.22052/4.4.47

مصطفی شفایی؛ آمنه ضیایی دوستان؛ فرهود ضیایی؛ روح الله رحمانی فرد


ساخت فیلم پلی وینیل کلرید آلاییده شده با کوئیناکرین دی هیدروکلرید و مطالعه ویژگی‌های دزیمتری آن

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 21-28

10.22052/4.3.21

شهزاد فیضی؛ فرهود ضیایی؛ آرش آرمین؛ هادی فتح اللهی


شبیه‌سازی کالریمتر آب برای گسترۀ دز پایین باریکۀ الکترون سطح درمانی با استفاده از کد کامپیوتری MCNP4C

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 19-24

10.22052/3.1.19

ناهید حاجیلو؛ سید‌مصطفی محمدی؛ گلرخ شفیعی؛ فرهود ضیائی


تأثیر عملیات پخت بر پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپاتیت نانوساختار فراهم‌‌شده به روش هیدرولیز از دیدگاه دزیمتری

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 13-18

10.22052/2.4.13

مصطفی شفائی؛ فرهود ضیائی؛ داریوش سرداری؛ مجید مجتهدزاده لاریجانی


شبیه‌سازی کالریمتر گرافیتی با بهره‌گیری از کد EGS4

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 21-26

10.22052/2.2.21

فرهود ضیائی؛ الناز رحمنی