کلیدواژه‌ها = MCNPX
بررسی دز نوترون های پراکنده در کالیبراسیون میدان های نوترونی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 209-212

معصومه شاه بهرامی؛ علی نبی پور چاکلی


بررسی امکان استفاده از آشکارساز گازی میکرونواری به عنوان آشکارساز رادن جهت پیش‎بینی زلزله

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 25-32

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی راینی‎نژاد؛ علی هاشمی‎زاده عقداء


مقایسه دز جذبی ید131 و تکنسیم99m در اسکن تیروئید توسط کد شبیه سازی MCNPX در فانتوم ORNL-MIRD

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 391-396

فاطمه حسن پور؛ علی روحی؛ علیرضا صدرممتاز


محاسبه و ارزیابی دز ارگان‌های حساس سر حین نوترون درمانی در راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم زوبال

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 13-18

10.22052/7.3.13

رضوانه عفیفه زاده کاشانی؛ یاسر کاسه ساز؛ محمد ترکیهای اصفهانی


ارزیابی دز جذبی جنین، ناشی از انجام تصحیح تضعیف پرتوها در تصویربرداری پت سی تی، با استفاده از فانتوم بدن ساز

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 45-53

10.22052/6.5.45

نعمت الله احمدی؛ مهدی نصری نصرآبادی؛ علیرضا کریمیان؛ آرمان رحمیم


محاسبه ضریب تضعیف جرمی چوب ریزوفورا به عنوان ماده معادل بافت با کمک کد MCNPX

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 13-20

10.22052/5.2.13

سیدمیلاد وهابی؛ مستعان بحرینی پور؛ مجتبی شمسایی زفرقندی


محاسبات دز نوترون در حادثه بحرانیت JCO در Tokaimura با کد MCNPX

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 15-20

10.22052/4.2.15

محمدرضا شجاعی؛ حسین محمدی


شبیه سازی یک آشکارساز تناسبی میکرو نواری برای آشکارسازی گاز رادن و دختران با کد مونت کارلو (MCNPX)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 29-36

10.22052/3.3.29

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی رائینی نژاد؛ علی هاشمی زاده عقداء


ارزیابی حفاظ سامانه تصویربرداری PET/CT بیمارستان شریعتی تهران به‌کمک روش مونت‌کارلو

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 13-20

10.22052/2.2.13

مجتبی شمسایی ظفرقندی؛ فرشته غلامی؛ احسان علی بیگی


تعیین پارامترهای دزیمتری یک چشمۀ طراحی‌شدۀ جدید 125I با مارکر Ag + Al2O3 در فانتوم آب

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 11-18

10.22052/1.4.11

اکرم اسلامی باباحیدری؛ مجتبی شمسایی ظفرقندی