ارزیابی حفاظ سامانه تصویربرداری PET/CT بیمارستان شریعتی تهران به‌کمک روش مونت‌کارلو

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

10.22052/2.2.13

چکیده

با توجه به پیشرفت روزافزون سامانه‌های تصویرگر تشخیصی در سرطان از جمله PET/CT، نیاز به حفاظت در برابر پرتوهای یون‌ساز که می‌توانند سبب ایجاد آسیب‌های جدی و برگشت‌ناپذیر برای تمام کسانی که به‌نحوی با پرتو سروکار دارند، امری جدی به‌حساب می‌آید. اطمینان از اینکه دُز دریافتی افراد از حد مجاز تجاوز نکند، محور طراحی و محاسبات حفاظ سامانه‌های تصویرگر و درمانی است. در این تحقیق، وضعیت حفاظ موجود در بیمارستان شریعتی تهران، برای تأسیسات تصویرگر PET/CT برای اتاق‌های تزریق، انتظار و اتاق پویش با استفاده از کد محاسباتی MCNPX برای مناطق کنترل‌شده با نرخ mSv/Week1/0 و مناطق غیر کنترلی mSv/Week 02/0 بررسی شد. با توجه به اینکه این مرکز روزانه تا 4 بیمار را با فعالیت میانگین mCi77 تحت خدمات قرار می‌دهد، مقادیر نرخ دُز از E-06mSv/Week ۶۷/۲ تا E-03mSv/Week ۳۵/۹ محاسبه شد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که چنانچه این مرکز بخواهد خدمات خود را تا 8 بیمار در روز افزایش دهد، نرخ دُز از E-06mSv/Week ۸۸/۴ تا
E-02mSv/Week ۸۱/۲ افزایش ‌یافته و همچنان پایین‌تر از نرخ توصیه‌شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the shielding for PET/CT imaging installations of Shariati hospital of Tehran with Monte Carlo code

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Shamsaei Zafarghandi
  • fereshteh gholami
  • Ehsan alibeigi
چکیده [English]

Nowadays medical imaging systems like PET/CT are widely used in cancer diagnosis. Due to serious and irreversible harms of ionization radiations, protection of all those who are exposed is the main concern of health issues. The main basis of the calculation of the shielding design in the medical imaging systems is that the absorbed dose should not exceed the allowed limit. Using the Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP), a potential suite for a positron emission tomography/Computed Tomography (PET/CT) facility was designed. The design considers three different areas as required in a PET/CT facility: scanning room, waiting area, and injection room. MCNP-X calculation code is used to ensure that the controlled and uncontrolled areas (with allowed dose of 0.1 mSv/week and 0.02mSv/week, respectively) does not exceed the limits. Since this center accepts four patients every day with mean total activity of 77 mCi, the dose rates are calculated from 2.6E-06 mSv/Week to 9.35E-3 mSv/week. The simulation results revealed that even if this center increase its service to eight patients per day, the dose rates will be from 4.88E-06 mSv/week to 2.81E-02 mSv/week, which is still below the allowed dose rate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shielding
  • Dose Rate
  • Shariati hospital
  • PET/CT
  • MCNPX
[1] Mark T. Madsen et al, AAPM Task Group 108: PET and PET/CT Shielding Requirements, Med. Phys, 33(1), 2006. [2] PET/CT SHIELDING DESIGN COMPARISIONS A Thesis by Audra Lee Coker. Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of requirements for degree of Master of Science May 2007. [3] Powsner, R.A., Powsner, E.R., Essential Nuclear Medicine Physics, Second edition, Blackwell Publishing, 2006. [4] Sureshbabu, W., Mawlawi, O., PET/CT Imaging Artifacts, Nuclear Medicine Technology, 2005, 33:156-161. [5] Herman Cember, Thomas E. Johnson, Health Physics, Fourth Edition, McGraw-Hill Medical Publishing, 2009. [6] Briesmeister, J. F. (1986). \"MCNP-A general Monte Carlo code for neutron and photon transport.\" LA-7396-M. [7] Shultis, J. K. and R. E. Faw (2011). \"An MCNP primer.\" Kansas State University, Manhattan.