ارزیابی دز دریافتی جنین در بازه ‌های سه‌ ماهه بارداری در تصویربرداری SPECT-CT با بررسی تاثیر نیمه ‌عمر بیولوژیکی رادیوداروی تزریقی

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مطالعه فیزیولوژی قلب توسط روش تصویربرداری SPECT-CT در دو مرحله استراحت و استرس انجام می‌شود. در حالت استرس به بیمار 20 میلی ‏کوری رادیوداروی 99mTc-MIBI تزریق و تصویربرداری انجام می‏ شود. چنان‏چه بیمار خانم بارداری باشد که در شرایط خاصی است، تصویربرداری درحالت استراحت دو ساعت بعد از حالت استرس با تزریق مجدد 20 میلی‏کوری رادیوداروی 99mTc-MIBI انجام می ‏شود. با توجه به این که جنین در حال رشد، درون رحم مادر نسبت به هر تابشی حساس است، دانستن این که جنین چه مقدار دزی جذب می‏ کند و چه آثار مخربی بر جنین دارد مسأله مهمی است. در نتیجه با کمک کد MCNPX و فانتوم ORNL جنین در سه دوره بارداری سه، شش و نه ‏ماهگی با استفاده از کره و خطوط شبیه‏ سازی شد. با توجه به این که ناحیه مورد مطالعه قلب می‏ باشد، رادیودارو در بدن پخش شده و تمام اعضا نقش چشمه را ایفا می‏ کنند، 21 عضو که در نزدیک‏ترین موقعیت به جنین قرار دارند را به صورت چشمه حجمی در نظر گرفته و دز جذبی جنین در سه دوره بارداری محاسبه شد. دز جذبی جنین در سه دوره‎ی سه، شش و نه‏ ماهگی در حالت استرس به ترتیب  2 –10 26/1 ، 3 –10 9/2 و     4 –10 83/2 میلی‏ گری، در حالت استراحت بدون دفع ادرار به ترتیب 2 –10 52/2، 3 –10 79/5 و 4 –10 68/5 میلی ‏گری و در حالت استراحت با فرض این که بیمار دوبار در این دو ساعت دفع ادرار داشته باشد و نیمه ‏عمر زیستی 3 ساعت باشد و 25% از رادیوداروی تزریقی در حالت استرس دفع شود، به ترتیب 2–10 89/1، 3 –10 35/4 و 4 –10 25/4 میلی‏ گری محاسبه شد. در نتیجه برای کاهش دز جذبی جنین و خطرات احتمالی توصیه می ‏شود، بیمار در فاصله دو ساعت مایعات فراوان بنوشد تا با دوبار دفع ادرار رادیوداروی تزریقی در حالت استرس دفع و دز جنین کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fetus absorbed dose in trimester of pregnancy in SPECT-CT imaging by considering the biological Half-life of the injected radiopharmaceutical

نویسندگان [English]

 • Faezeh Malekzadeh-Tor be bar 1
 • Alireza Karimian 2
 • Ahmad Shirani 1
1 Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Biomedical Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

SPECT-CT is used to study the physiology of Cardiac in two stages, means, stress and rest. In the stress stage, a 20 mCi of 99mTc-MIBI is injected to the patient and scan is done. If the patient is a pregnant woman who is in a special condition, Imaging is performed at rest two hours after stress by re-injecting 20 mCi of 99mTc-MIBI radiopharmaceutical. Due to the fact that the developing fetus inside the uterus, it is sensitive to any radiation, so it is important to find how much radiation dose is absorbed by the fetus and it is the goal of this research. To achieve this goal, MCNPX code and ORNL phantom, were used to simulate the fetus, uterus and other tissues inside the maternal in three periods of pregnancy, means, three, six and nine months by using spherical lines. The radiopharmaceutical is distributed throughout the body via the cardiac pumping. Therefore all organs become a radioactive source. 21 organs close to the fetus were considered as volumetric sources and the absorbed dose of the fetus was calculated in three periods of pregnancies. The absorbed dose of fetus in the stress stage in three, six and nine months of pregnancy are 1.26 × 10-2, 2.9 × 10-3, 2.83 × 10-4 mGy respectively. The absorbed doses in the rest mode without urination in the mentioned periods are 2.52 × 10-2, 5.79 × 10-3, 5.68 × 10-4 mGy respectively. Furthermore the absorbed doses in the rest mode with two times urination and considering a biological half-life of 3 hours, and 25% of the injected radiopharmaceutical comes out by urinary excretion, were found 1.89 × 10-2, 4.35 × 10-3, 4.25 × 10-4 mGy in the mentioned periods, respectively. Therefore, to reduce the absorbed dose of fetal and the potential risks, it is strongly recommended to the patient to drink fluids as much as possible in the two hours interval between the scans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fetus
 • Absorbed Dose
 • SPECT-CT
 • Biological half-life
 • MCNPX
 • 99mTc-MIBI
 1. ع. کریمیان، م. محمدرضایی، ف. سدادی، ق. فروزانی. روشی جدید جهت بهینه سازی اثر تضعیف پرتوی گاما در SPECT. مجله پژوهش فیزیک ایران. شماره 3، ص ص، 233-228، 1398.
 2. ف. ملک‌زاده‌تربه‌بر، ع. کریمیان، ا. شیرانی، م. رباط‌جزی، م. اخلافی. ارزیابی دز جذبی جنین در تصـویربرداری SPECT-CT نواحی شکم   مادر   با   روش   مونت‌کارلو.    مجله
  سنجش و ایمنی پرتو.  شماره 4،  ص ص، 233-228، 1398.
 3. غ.  اسد‌نسب، ش.   دبیری ‌اسکویی، ع.   شبستری‌اصل، ب. محمودیان، آ. اسد‌نسب.   بررسی شمارش   گویچه‌های  سفید متعاقب  تجویز   تکنسیوم-m99 در  گربه.  مجله آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی. شماره  4، ص ص. 278-284، 1392.
 4. X. G. Xu, K. F. Eckerman. HANDBOOK of Anatomical Models for Radiation Dosimetry. Taylor and Francis group. Boca Raton, CRC Press, FL, 2009.