دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، خرداد 1393 
ارزیابی ضرورت به‌کارگیری دزیمتر فردی در رادیولوژی دندان

صفحه 31-36

10.22052/2.2.31

فریدون میانجی؛ فریبا قشلاقی؛ مجید دارابی؛ سید جواد حسینی


اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی ساختمان‌های مسکونی شهر کاشان

صفحه 37-41

10.22052/2.2.37

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران