دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، اسفند 1393 
روش جدید خورش چندمرحله‌ای کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته‌ای 39CR- برای بیناب‌سنجی ذرات آلفا

صفحه 1-6

10.22052/3.1.1

فربد بهرامی؛ فریدون عبداله میانجی؛ مهران طاهری؛ رضا فقیهی


تولید آشکارساز سوسوزن سولفید روی آلاییده با نقره[ZnS(Ag)] برای شمارش ذرات آلفا

صفحه 7-12

10.22052/3.1.7

فرشته ساحلی؛ مهدی سهرابی؛ خیرالله محمدی


تفکیک دز نوترون و گاما در میدان‌های آمیختۀ( n-γ (Am-Be, 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500

صفحه 13-18

10.22052/3.1.13

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ محسن محرابی


شبیه‌سازی کالریمتر آب برای گسترۀ دز پایین باریکۀ الکترون سطح درمانی با استفاده از کد کامپیوتری MCNP4C

صفحه 19-24

10.22052/3.1.19

ناهید حاجیلو؛ سید‌مصطفی محمدی؛ گلرخ شفیعی؛ فرهود ضیائی


محاسبۀ تابع انتقال مدولاسیون برای بررسی کنترل کیفی در رادیولوژی دیجیتال

صفحه 25-30

10.22052/3.1.25

امیر موافقی؛ سعید حسین زاده سرنسری


بررسی مواجهۀ کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی در فرکانس بی‏نهایت کم و اثر احتمالی آن بر شدت بی‌خوابی و خواب‌آلودگی آنان

صفحه 31-38

10.22052/3.1.31

محمدرضا منظم؛ حامد جلیلیان؛ کامران نجفی؛ سید ابوالفضل ذاکریان؛ قاسم زارع


بررسی و اندازه‌گیری دز پرتوهای نوترون ثانویه در پرتودرمانی با اشعۀ ایکس پرانرژی در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک

صفحه 39-47

10.22052/3.1.39

زهرا غلامی؛ سعید حمیدی؛ فتح الله محقق؛ یاسر کاسه ساز؛ مهسا حسینی