بررسی و تحلیل منحنی‏های پاسخ پودر فلورید لیتیوم (LiF:Mg,Ti) در مش‏های مختلف برای پرتو گاما به‌ منظور استفاده در دزیمتری ترمولومینسانس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/2.2.9

چکیده

در این تحقیق، پودر استاندارد LiF:Mg,Ti (TLD-100) ساخت شرکت هارشاو، بعد از انجام مراحل ذوب و سرد کردن، طی فرایندهایی به دانه‌های کوچک‌تر تبدیل می‌شود تا بتوان مش‌های مختلفی را از آن به‌دست آورد. پودر مورد مطالعه در این تحقیق، دانه‌هایی با اندازه مش‌های 80 تا 100، 120 تا 140 و 170 تا 200 می‌باشند که تغییرات حاصل در رفتارها و فاکتورهای دزیمتری آن‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده می‌توان به روند تغییرات در فاکتورهای مهم دزیمتری از جمله منحنی درخشندگی، منحنی پاسخ دز، محوشدگی، تکرارپذیری، در اثر ذوب شدن اشاره کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the dose response curves for lithium fluoride powder (LiF) in different mesh size induced by Gamma beam for using in thermoluminescence dosimetry

نویسندگان [English]

  • Mehdi ghovvati 1
  • Farhad manouchehri 2
1
2
چکیده [English]

The effect of the different parameters on the thermoluminescence behavior of LiF:Mg,Ti powder produced by melting method is reported. Standard powder of LiF:Mg,Ti manufactured by Harshaw company, was converted to smaller grains size, to obtain different meshes after melting and cooling steps. Powder in this study are of mesh size: 80 to 100, 120 to 140 and 170 to 200 µm. The results show that the melting process affect the glow curve shape, fading factor and repeatability factor of the produced phosphor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • Thermoluminescence
  • TLD-100
  • Lithium fluoride
[1] Horowitz Y.s.; Thermoluminescence and thermoluminescent dosimetry; Vol1, 1ed, Y.S. Horowitz (CRC Press), (1984) 2. [2] Mckeever S.w.s, Moscovith. M, Townsend. P.d;. Thermoluminescence dosimetry materials: properties and uses, 1ed. Nuclear Technology Publishing Ashford. (1995) 45-50. [3] Furetta C. Handbook of Thermoluminescence, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, (1937) 207.