دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 7، شهریور 1393 
طراحی و ساخت یک اتاقک یونش با صفحات موازی جهت دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی

صفحه 21-26

10.22052/2.3.21

بابک شریفی؛ حسین زمانی زینلی؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ علی نگارستانی؛ ارژنگ شاهور


بررسی جذب هسته پرتوزای Ra226موجود در آب به‌وسیلۀ جلبک‌ سبز منطقه‌ای رامسر

صفحه 31-36

10.22052/2.3.31

مجتبی اسکندری خرم آبادی؛ مرضیه مؤذن؛ محمد جواد عفاف؛ اسد باباخانی