ارزیابی ضرورت به‌کارگیری دزیمتر فردی در رادیولوژی دندان

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/2.2.31

چکیده

پایین بودن دز ثبتی به‌وسیلۀ دزیمتر فردی (در ایران فیلم بج) بیشتر پرتوکاران رادیولوژی دندان، در مواردی این تردید را در برخی کاربران ایجاد کرده است که روش دزیمتری به‌کاررفته درست نیست. از دیگر سو، گزارش‌هایی هرچند کم‌شمار از پرتوگیری‌های شغلی نسبتاً قابل توجه، در رادیولوژی دندان وجود دارد. این دو وضعیت متضاد، انجام یک بررسی آماری و تحلیلی در راستای تعیین سطح دز مؤثر دریافتی در این کاربرد پرتوی را آشکار می‌سازد. این مقاله با انجام یک بررسی فراگیر آماری بر روی داده‌های موجود از دزیمتری فردی در رادیولوژی دندان، ضمن به‌دست‌آوردن فراوانی سطوح پرتوگیری، با بررسی‌های تکمیلی به راستی‌آزمایی پرتوگیری‌های غیرعادی در این گروه پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که بیش از 90% پرتوکاران در این گروه، دز سالانه‌ای نزدیک به زمینه دریافت می‌کنند و پرتوگیری شغلی سالانه بیش از 99% آن‌ها کمتر از حد دز برای مردم عادی است. از اندک افرادی که دارای دز دریافتی بالاتر از آستانۀ بررسی در دورۀ دو ماهه (1 میلی سیورت) هستند تنها یک نفر دز واقعی بالاتر از آستانۀ بررسی دریافت کرده است. با توجه به همۀ این نتایج، می‌توان با اطمینان از بی‌نیازی کارکنان رادیولوژی دندانی به دزیمتر فردی و در حد زمینه بودن پرتوگیری ایشان سخن گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reevaluating the necessity to wearing personal dosimeters in dental radiology

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Mianji
  • Fariba Gheshlaghi
  • Majid Darabi
  • Seyyed Javad Hosseini
چکیده [English]

Lowness of the registered doses by the personal dosimeters (film badge in Iran) for most of dental radiology practitioners has made some of them doubtful about the rightness of the employed dosimetry method. On the other hand, some relatively considerable occupational exposures in dental radiology have been reported. These two opposite facts propose a comprehensive statistical and analytical research on the exposure levels in this practice. A thorough investigation on the available personal dosimetry data for dental radiology was carried out to define the occupational dose distribution of the practitioners. Furthermore, employing a supplementary assessment through questioners on the cases exceeding the investigation dose level, validity of such cases was verified. The results showed that more than 90% of the dental radiology practitioners receive doses near to the background level and 99% of them receive doses less that the annual dose limit for the public (1mSv/y). The investigations showed that only few cases have been registered doses over the investigation level, out of which, only one case has been the real exposure of the person to the ionizing radiation. In sum, occupational exposure in dental radiology is negligible and needlessness of the practice to personal dosimeters can be concluded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental radiology
  • Film badge
  • Investigation level
  • Occupational exposure
  • Personal dosimetry
[1] IAEA, \"Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards\", GSR-Part 3, Vienna 2011. [2] K. Byoung-il, K. Jeong-in, L. Gyu-dong, and L. Young-khi, Neutron Dose Assessment Using 24N in Blood for Korean Radiation Workers, Nuclear Technology & Radiation Protection, 2011, 1: 178-181. [3] F. A. Mianji, J. Karimi Diba, and M.R. Kardan, Internal Dose Assessment for Environmental Monitoring in Nuclear Power Plant Accidents, 2013, Nuclear Technology & Radiation Protection, 28 (3): 325-331. [4] V. Antic, O. Ciraj-Bjelac, M. Rehani, S. Aleksandric, D. Arandjic, and M. Ostojic, Eye Lens Dosimetry in Interventional Cardiology: Results of Staff Dose Measurements and Link to Patient Dose Levels, Radiation Protection Dosimetry 154 (3): 276-284, 2013. [5] E. Vano, L. Gonzalez, F. Beneytez, and F. Moreno, Lens Inuries Induced by Occupational Exposure in Non-Optimized Interventional Radiology Laboratories, British Journal of Radiology, 71(847): 728-733, 1998. [6] IAEA, \"Categorization of Radioactive Sources\", RS-G-1.9, Vienna 2005. [7] N. Adams, M. J. Heard and P. D. Holt, Film Dosimetry Practice with the AERE/PRS ّFilm Holder, AERE-R-4669, 1965. [8] Standard Operating Procedures Manual – ED01 – Film Badge Dose Assessment, Defense Threat Reduction Agency, Nuclear Test Personnel Review Program, Revision No. 1.3, 2010. [9] UNSCEAR 2008: Sources and Effects of Ionizing Radiation, Volume 1, Annex B, United Nations Publications, NewYork, 2010.