دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1402، صفحه 121-181 
کالیبراسیون توان راکتور مینیاتوری با استفاده از آشکارسازهای ردپای حالت جامد

صفحه 145-153

10.22052/rsm.2024.253803.1042

افروز عسگری؛ سیدابوالفضل حسینی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری


مدیریت پسماند‌های پرتوزای احتمالی حاصل از تولید مولیبدن-99 شکافتی از هدف اورانیومی با غنای پایین

صفحه 163-174

10.22052/rsm.2024.253441.1036

نفیسه سالک؛ علی یداللهی؛ حمید سپهریان؛ رضا داورخواه؛ جواد فصیحی رامندی؛ محسن طبسی