دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1402، صفحه 183-239 
بهینه‌سازی حفاظ‌ بیولوژیکی یک راکتور ماژولار نمونه

صفحه 183-190

10.22052/rsm.2024.253578.1037

پریسا اسلامی؛ امید صفرزاده؛ محسن خردمند سعدی؛ مرتضی اکبری حصار


امکان سنجی تولید عناصر ترانس‌اورانیوم در یک راکتور تحقیقاتی نوعی

صفحه 191-199

10.22052/rsm.2024.253162.1031

احسان بوستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ ساره عماری اله یاری؛ امیر چرخی


طراحی و ساخت سیستم پایشگر پرتویی خودرو برای آشکارسازی مواد پرتوزا

صفحه 209-222

10.22052/rsm.2024.253771.1040

مهدی منشی زاده؛ عرفان جوادی؛ مهدی خسروانی؛ حسین سیار؛ مرتضی یاحقی؛ رامین روزه دار؛ آیدین قلعه اسدی؛ علی طاهری؛ سید پژمان شیرمردی