دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، اسفند 1396 
بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات

صفحه 1-6

10.22052/6.1.1

علیرضا آزادبر؛ داریوش سرداری؛ محمدرضا کاردان؛ سمانه برادران


اندازه‌گیری غلظت گاز رادون 222 در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد

صفحه 39-46

10.22052/6.1.39

آرزو خویشداری؛ محمد اسلامی کلانتری؛ فتح الله بوذرجمهری؛ اعظم عسگری


اندازه گیری طیف انرژی پرتوهای ایکس سخت توکامک دماوند با استفاده از یک طیف‌سنج تابش ترمزی

صفحه 47-56

10.22052/6.1.47

مهسا معظمی قمصری؛ احمد رمضانی مقدم آرانی؛ اردوان کوهی؛ بنفشه پور شهاب؛ چاپار رسولی؛ فاطمه شاکری