کلیدواژه‌ها = دز جذبی
تخمین دز جذبی ترکیب نشاندار 99mTc-MAX در انسان بر اساس داده‌های پراکنش زیستی موش balb/c به روش MIRD

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-10

10.22052/rsm.2022.112478

زهرا عرب حلوایی باقری؛ سید محمودرضا آقامیری؛ الهام ستارزاده خامنه؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا


اندازه‌گیری میزان دز ژل پرتو داده شده در پرتودرمانی خارجی به ‌کمک دستگاه اپتیکال‌ سی‌ تی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 23-30

10.22052/8.5.23

محمد مهدوی؛ علی شبستانی منفرد؛ زینب عبدی؛ معصومه حسین نژاد؛ محمد داوودی


دزسنجی داخلی ید پرتوزا با استفاده از فانتوم های مرجع جهانی و مدل جدید حرکت زیستی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 123-128

سوسن خلیلی؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ علییه حسینیان ازغدی


ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 223-228

فائزه ملک‌زاده‌تربه‌بر؛ علیرضا کریمیان؛ احمد شیرانی؛ مصطفی رباط‌جزی؛ مهدی اخلاقی


مقایسه دز جذبی ید131 و تکنسیم99m در اسکن تیروئید توسط کد شبیه سازی MCNPX در فانتوم ORNL-MIRD

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 391-396

فاطمه حسن پور؛ علی روحی؛ علیرضا صدرممتاز


بررسی دز رسیده به بافت‌ سالم ریه در پرتودرمانی تومورهای ریوی به دو روش پرتودرمانی گیتد و معمولی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 53-63

10.22052/6.2.53

سارا شاهزاده؛ سید محمود رضا آقامیری؛ سمیه غلامی؛ حجت اله ماهانی؛ منصوره نبوی