بررسی ایمنی و دز دریافتی کارکنان آزمایشگاه نوترون دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از کد MCNP

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22052/2.1.7

چکیده

یکی از اصولی‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی آزمایشگاه‌های هسته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، ایمنی پرتو‌ها و ملاحظات مربوط به فیزیک بهداشت است. در این مقاله، با بررسی موردی یک آزمایشگاه تحقیقاتی فعال در حوزۀ مطالعات هسته‌ای واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر آن شدیم تا با تعیین میزان نرخ دز جذبی در نواحی مختلف آزمایشگاه، نواحی پرخطر یا امن آن را شناسایی کنیم و طبق معیار‌های استاندارد فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتو‌ها مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور، محیط آزمایشگاه نمونه در سه مرحله، با استفاده از کد MCNP4C شبیه‌سازی شد؛ به‌طوری‌که در مرحلۀ اول، به سهم هریک از پرتو‌ها از نوع گاما و نوترون در دز جذبی پرداخته شد و سپس، طی مرحلۀ دوم و سوم، دز جذبی کل ناشی از تمامی پرتو‌ها در نواحی مختلف آزمایشگاه محاسبه و بررس گردید. با نتایج حاصل از این سه مرحله، امن‌ترین و ناامن‌ترین نواحی آزمایشگاه تعیین شدند. در پایان، روش استفاده‌شده در این مقاله، برای تعیین نواحی امن آزمایشگاه، به‌منظور ارتقا و حفظ سلامت پرسنل آزمایشگاه‌های هسته‌ای مشابه نیز پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of absorbed dose and investigation of safety for peoples in neutron laboratory in Amir Kabir University with MCNP code

نویسندگان [English]

  • Safar Ali Safari
  • Mojtaba Shamsaei Zafarghandi
  • Reza Asadnejad
چکیده [English]

Nuclear radiation protection and safety is one of the most important principles needed to consider in nuclear labs. At this article, Dr. Shahriari Nuclear Laboratory, was selected as a case study for investigation of total absorbed dose at the different points of the lab to determine the safe or hazardous points in it, according to nuclear radiations safety rules. Therefore, the environment of the laboratory was simulated at three levels by MCNP code. At the first level we studied the influence of both gamma and neutron absorbed dose. At levels two and three, effect of all radiations were investigated and calculated. At the end according to the results abstained from three simulation levels, the safe and hazardous points of the laboratory were determined. Finally, based on the method used in this study to determine the safety of the laboratory, recommendations are presented to protect the personnel of similar laboratories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorbed Dose
  • Exposure of Employees
  • Simulation
  • MCNP code
  • Neutron Laboratory
  • Safety
[1] G.Hine, G.Brounell, \"Radiation dosimetry\", New York, Academic press, U.S.A (1961).