دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 40، اسفند 1400 
ساخت سوسوزن پلاستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش

صفحه 1-8

10.22052/rsm.2022.112426

لاله یونسی؛ مهدی صالحی باروق؛ شروین احمدی؛ وحید اسماعیلی ثانی؛ اسمعیل بیات


بررسی اثر نانوذرات طلا و تزریق بورن در درمان پروتون‌تراپی سرطان سینه با کد Gate7/Geant4

صفحه 9-22

10.22052/rsm.2022.112427

الهام آریابد؛ سیده نسرین حسینی مطلق؛ سعید محمدی


بررسی آسیب‌های الکترون‌های کم‌انرژی بر ساختار مولکول تتراهایدروفورانِ DNA با ابزار Geant4-DNA و محاسبات DFT

صفحه 23-30

10.22052/rsm.2022.112428

معصومه محمودی داریان؛ الهام قویدل؛ اعظم ذبیحی


امکان کارکرد تکثیرکننده‌های الکترونی ضخیم در ناحیه درخشش طبیعی

صفحه 31-36

10.22052/rsm.2022.112429

مریم نجیب زاده؛ محسن میرحبیبی؛ علی نگارستانی؛ احمد آخوند


بهینه‌سازی مدت‌زمان پرتودهی سریم طبیعی و خنک‌سازی آن به‌منظور تولید رادیونوکلئید جدید درمانی

صفحه 37-44

10.22052/rsm.2022.112430

پریسا تهوری؛ حسن رنجبر؛ سید محمودرضا آقامیری؛ سیمیندخت شیروانی


کاهش اثر تخریبی سیگنا‌ل‌های اشیا فلزات در تصاویر ناحیه دهان به‌وسیله شبکه عصبی بهینه به‌منظور بهبود کیفیت درمان به‌هنگام پرتودهی

صفحه 45-55

10.22052/rsm.2022.112431

گلی خالقی؛ محمد حسن طلب؛ مهدی صادقی؛ رضا ریاضی؛ سید ربیع مهدوی