دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1392 
حفاظ‌های چندلایه در مدار LEO

صفحه 1-6

10.22052/1.3.1

مظاهر اسکندری؛ علی محمد نیکو؛ حسین جهانبخش؛ حسین صادقی


اثر میدان مغناطیسی ضعیف بر ضریب نفوذ گاز رادن

صفحه 7-14

10.22052/1.3.7

یاسمن نصیر زاده؛ عباس حسینی رنجبر؛ علی نگارستانی