دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 59-115 
ساخت و بکارگیری یک پهپاد عمود پرواز مجهز شده به یک آشکارساز گاما جهت استخراج سریع نقشه پرتوی محیط و کشف آلودگی‌های پرتوی ضعیف

صفحه 59-67

10.22052/rsm.2022.113641

هادی اردینی؛ امیرمحمد بیگ زاده؛ حجت اله ماهانی


ارزیابی میزان آلودگی رادیواکتیو ناشی از حادثه قلب راکتور نیروگاه اتمی بوشهر با گذشت زمان

صفحه 69-74

10.22052/rsm.2022.113642

محمدرضا لطفعلیان؛ میترا اطهری علاف؛ مسعود منصوری


محاسبه کسرجذبی ویژه و فاکتور S برای دزیمتری داخلی رادیونوکلوئید لوتشیوم-177 در فانتوم زوبال با استفاده از کد مونت کارلوGATE

صفحه 75-83

10.22052/rsm.2022.113643

سید احمد صحافی پور؛ الهام سعید زاده؛ سید پژمان شیرمردی؛ مهدی صادقی؛ سمانه برادران


مطالعه دزیمتری مبتنی بر شبیه سازی برای الکترون درمانی در حین جراحی سینه

صفحه 85-93

10.22052/rsm.2022.113644

مجتبی تاجیک؛ حسن رنجبر


ارزیابی صحت محاسبه دز سیستم طراحی درمانISOgray برای میدان‌های تابشی مجاورهم در پرتودرمانی

صفحه 95-105

10.22052/rsm.2022.113645

علی رسولی؛ محمود نراقی آرانی؛ اکبر علی اصغرزاده؛ باقر فرهود


ارزیابی دز موثر برای رادیوداروی 18F cis-FPro با استفاده از فانتوم‌های مرجع ICRP

صفحه 107-115

10.22052/rsm.2022.113646

علیرضا صدرممتاز؛ فرزین صفرنژاد