دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 26، اسفند 1397 
بررسی آسیب‌های مستقیم نوترون‌های با انرژی 0/1 تا 2 مگا الکترون ولت، بر ساختار اتمی مولکول DNA با ابزار Geant4

صفحه 1-10

10.22052/7.1.1

اعظم ذبیحی؛ قاسم فروزانی؛ فرید سمسارها؛ امیر مصلحی؛ پیمان رضائیان


ارزیابی میزان پرتوزایی رادون-222 و رادیوم-226 در آب‌های معدنی وآشامیدنی شهرستان سرعین

صفحه 11-20

10.22052/7.1.11

شیوا جباری؛ بهرام سلیمی؛ علی بهرامی سامانی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی


بررسی تجربی پاسخ دزیمتری نانوکامپوزیت پلی استایرن/ نانولوله کربن چند دیواره در میدان پرتوهای گاما

صفحه 21-26

10.22052/7.1.21

آرمین مسیبی؛ شهریار ملکی؛ فرهود ضیائی؛ مهران عطایی نائینی


اندازه گیری دز پرتوهای فوتونی و نوترون حرارتی سطح پستان دگرسو در پرتودرمانی سرطان پستان

صفحه 27-36

10.22052/7.1.27

بابک شکارچی؛ حامد باقری؛ اکبر علی اصغر زاده؛ احمد رمضانی مقدم آرانی؛ باقر فرهود


مطالعه دزیمتری پلاک‌های چشمی بتازا جهت درمان تومورهای چشمی

صفحه 37-44

10.22052/7.1.37

مجتبی ارجمند؛ فریبا قاسمی؛ پیمان رفیعی؛ حسین پوربیگی


ارزیابی اثر زیستی نسبی متغیر و تولید دز زیستی یکنواخت در ناحیه تومور در تابش یون هلیوم به رده سلولی V79

صفحه 45-56

10.22052/7.1.45

لادن رضائی


شبیه‌سازی حفاظ جهت استفاده ایمن از شتاب دهنده پرده‌ای الکترون با MCNP4C

صفحه 57-65

10.22052/7.1.57

شهرزاد قنبری؛ امیدرضا کاکویی؛ محمدصادق آخوندی خضر آباد