نویسنده = علیرضا کریمیان
ارزیابی میزان عدم قطعیت دز دریافتی در پروتون درمانی سرطان پروستات با روش مونت کارلو

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-8

هانیه میرزایی؛ علیرضا کریمیان؛ محمدحسن علامت‌ساز


ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 223-228

فائزه ملک‌زاده‌تربه‌بر؛ علیرضا کریمیان؛ احمد شیرانی؛ مصطفی رباط‌جزی؛ مهدی اخلاقی


ارزیابی دز جذبی جنین، ناشی از انجام تصحیح تضعیف پرتوها در تصویربرداری پت سی تی، با استفاده از فانتوم بدن ساز

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 45-53

10.22052/6.5.45

نعمت الله احمدی؛ مهدی نصری نصرآبادی؛ علیرضا کریمیان؛ آرمان رحمیم