نویسنده = مجتبی شمسایی ظفرقندی
محاسبه ضریب تضعیف جرمی چوب ریزوفورا به عنوان ماده معادل بافت با کمک کد MCNPX

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 13-20

10.22052/5.2.13

سیدمیلاد وهابی؛ مستعان بحرینی پور؛ مجتبی شمسایی زفرقندی


ساخت و آزمایش آشکارساز ترموپیلی نوترون در ستون حرارتی رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 7-14

10.22052/3.2.7

احسان علی بیگی؛ محمد رضا قاسمی؛ مجتبی شمسائی


محاسبۀ ضخامت کمینۀ حفاظ برای اتاق ماموگرافی به‌کمک کد MCNP-4C

دوره 3، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-10

10.22052/2.3.1

مهران واقعیان؛ مجتبی شمسایی ظفرقند ی


ارزیابی حفاظ سامانه تصویربرداری PET/CT بیمارستان شریعتی تهران به‌کمک روش مونت‌کارلو

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 13-20

10.22052/2.2.13

مجتبی شمسایی ظفرقندی؛ فرشته غلامی؛ احسان علی بیگی


تعیین پارامترهای دزیمتری یک چشمۀ طراحی‌شدۀ جدید 125I با مارکر Ag + Al2O3 در فانتوم آب

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 11-18

10.22052/1.4.11

اکرم اسلامی باباحیدری؛ مجتبی شمسایی ظفرقندی