دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 16، آذر 1395 
بررسی اثرات اشعه UV بر روی TLD-500 به صورت قرص و نمونه پودری در ابعاد نانو

صفحه 9-14

10.22052/4.4.9

آنیتا عالیپور؛ امیر عباس صبوری دودران؛ فلامرز ترک زاده؛ پروین سرآبادانی


امکان سنجی بکارگیری عناصر نیمه هادی از نوع PIN به منظور دزیمتری پرتوهای ایکس تشخیصی

صفحه 15-20

10.22052/4.4.15

محبوبه معصوم بیگی؛ اکبر علی اصغرزاده؛ محمد نظیفی فرد؛ احمد رمضانی مقدم


بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم

صفحه 47-51

10.22052/4.4.47

مصطفی شفایی؛ آمنه ضیایی دوستان؛ فرهود ضیایی؛ روح الله رحمانی فرد