بررسی اثرات اشعه UV بر روی TLD-500 به صورت قرص و نمونه پودری در ابعاد نانو

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 دانشگاه پیام نور تهران

10.22052/4.4.9

چکیده

در این تحقیق از دزیمتر اکسیدآلومینیوم آلائیده شده با ناخالصی کربن، با فرمول شیمیاییα-Al2O3:C و نام تجاری TLD-500 استفاده شد. اثرات پرتو­های یونیزان و نور حاصل از لامپ­های UV بر روی دیسک­های TLD-500 و نمونه پودری آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون­های مختلفی که جهت آنالیز ماده و بررسی اثر فوتولومینسانس انجام شده برای نمونه­ها نشان می­دهد که با افزایش مدت زمان تابش­دهی توسط منبع نوری، شدت قله دزیمتری کاهش می­یابد. نتایج پرتودهی با چشمه 60Co  برای حداقل سه دزیمتر تکرار شده و نشان می­دهد که پاسخ دزیمتر تا 6 گری خطی است. بررسی اثرات پرتو UV و پرتو یونیزان کاهش شدت قله لومینسانس را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of UV ray effective on TLD-500 as a chip and nano powder

نویسندگان [English]

  • Anita Alipour 1
  • Amir Abbas sabouri Dodaran 2
  • Flamarz torkzadeh 1
  • Parvin Sarabadani 1
چکیده [English]

In this study, aluminum oxide dosimeter doped with carbon impurities, with chemical formula of α-Al2O3: C and commercial name of TLD-500 was used. Optical effects of ionizing radiation and UV light on TLD-500 discs and powder as well as the effect of fluorescent lamp on the crystal were investigated. Results of irradiation with Cobalt-60 source which were repeated for at least three dosimeters indicated that the response was linear up to 6 Gy. Evaluating the effects of UV and ionizing radiations displayed a reduction in luminescence peak intensity. We also performed the different experiments (ATR and FT-IR) which show, the high sensitivity to the light with different wave length i.e. Sun light, IR, UV, Fluorescent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TLD-500
  • UV ray
  • OSL
[1] M.S. Akselrod, A.C. Lucas, J.C. Polf, S.W.S. McKeever. Optically stimulated luminescence of Al2O3: C, Radiat. Meas. 29, (1998), 391–399. [2] S.W.S. Mckeever, et al. Characterization of Al2O3: C for use in thermally and optically stimulated luminescence dosimetry, Radiat. Prot. Dosim. 84, (1999), 163–168. [3] S.W.S. McKeever, M. Moscovitch, P. D. Townsend, Thermo luminescence Dosimetry Materials: Properties and Uses, Nuclear Technology Publ, Ashford, UK, (1995), 117–159. [4] W.S. McKeever, Stephen G. Yukihara Eduardo, Optically Stimulated Luminescence Fundamentalsand Applications published (2011). [5] J. K. Rieke and F. Daniels. Undoped Al2O3 is one of the initial materials investigated for its possible application as a TLD dosimeter, J. Phys. Chem. 51, 629, (1957). [6] ML. Chithambo, C. Seneza. Kinetics and dosimetric features of secondary thermo luminescence in carbon-doped aluminium oxide, Physica B: Physics of Condensed Matter. 5th South African Conference on Photonic Materials SACPM. 439, (2013), 165-168. [7] M.S. Akselrodand E.A. Gorelova. Deep traps in highly sensitive α-Al2O3: C TLD crystals, J. Radiation applications and Instrumentation part D Nuclear Tracks and Radiation Measurements (1993).