کلیدواژه‌ها = پرتو گاما
اثر تابش پرتو های گاما بر نامتقارنی امپدانس مغناطیسی بزرگ آلیاژ آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 197-202

احمد رمضانی مقدم آرانی؛ سید احسان روزمه


ساخت فیلم پلی وینیل کلرید آلاییده شده با کوئیناکرین دی هیدروکلرید و مطالعه ویژگی‌های دزیمتری آن

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 21-28

10.22052/4.3.21

شهزاد فیضی؛ فرهود ضیایی؛ آرش آرمین؛ هادی فتح اللهی


مطالعه اسپکتروسکوپی اثر محافظ پرتویی نمک سریم بر تغییرات ساختاری پروتئین آلبومین سرم گاوی القاء شده توسط پرتو گاما

دوره 5، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 21-28

10.22052/4.2.21

مستعان بحرینی پور؛ سید علی موسوی زرندی؛ هاجر زارعی؛ خدیجه اسکندری


سنجش پایداری جاذب سزیم پرتوزا MnO2-PAN در برابر پرتوهای گاما

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-12

10.22052/4.1.7

رضا صابری؛ علی تخت اردشیر؛ حسین حسینی نسب