کالیبراسیون دزیمترهای ترمولومینسانس و اندازه گیری دز پرتو گاما و نوترون در پروازهای مسافربری به وسیله این دزیمترها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری های نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش با توجه به اهمیت کالیبراسیون در اندازه گیری دقیق دز ما این فرایند را با دقت انجام داده و روش و نتایج را در نمودارهای مختلف نمایش داده‌ایم. همچنین با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس به اندازه گیری پرتو گاما و نوترون پرداخته شده که طبق این نتایج آهنگ دز معادل گاما 21 و آهنگ دز معادل نوترون 3 میکروسیورت بر ساعت برای پرواز در مسیرهای خارجی و همچنین برای مسیرهای داخلی آهنگ  دز معادل  پرتو گاما 2 و آهنگ دز معادل  نوترون 1/0 میکروسیورت برساعت به‌دست آمده است و لازم به ذکر است که تمام مسیرهای پرواز به‌صورت اتفاقی و در ارتفاعات مختلف انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration of thermoluminescence dosimeters and measurement of gamma and neutron beam doses in passenger flights by these dosimeters

نویسندگان [English]

 • Saba Bozorgi 1
 • Majid Monemzadeh 1
 • Mostafa Zahefi far 1 2
1 Physics Department, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

In this study, due to the importance of calibration in accurate dose measurement, we performed this process accurately and displayed the method and results in various diagrams. Also, using thermoluminescence dosimeters, gamma and neutron beams were measured. According to these results, the amount of gamma ray is 21 and the amount of neutron is 3 µSv/h per hour for flying in foreign routes and also for domestic routes, the amount of gamma ray is 2 and the neutron value is 0.1 µSv/h. It should be noted that all flight paths were done randomly at different altitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamma-ray
 • cosmic ray
 • neutron
 • thermoluminescence
 • flight
 • calibration
 1. م. زاهدی فر، ا. صادقی. ترمولومینسانس نانوساختارها, چاپ اول. کاشان 1395.
 2. ر. فقیهی، س. مهدی زاده، م. جعفری زاده، ص. سینا، م. زه تابان، م. طاهری. اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران. مجله علوم و فنون هسته ای .33 (1) (1391) 32-26.
 3. M. Sohrabi, A. R. Solaymanian. Some characteristics of the AEOI passive radon diffusion dosimeter. Int. J. Radiat. Appl. Instrumentation. Part D. Nucl. Tracks Radiat. Meas. 15 (1-4) (1988) 605-608.
 4. M. Taheri, S. Hosseini Toudeshki. Characteristic studies for fast detection of a wide energy range of alpha particles in polycarbonate detectors. Radiat. Meas. 40 (2-6) (2005) 307-310.
 5. M. Danilkin, A. Lust, M. Kerikmae, V. Seeman, H. Mandar, M. Must. CaF2: Mn extreme dosimeter: Effects of Mn concentration on thermoluminescence mechanisms and properties. Radiat. Meas. 41 (2006) 677-681.