کلیدواژه‌ها = براکی‌تراپی
مطالعه دزیمتری پلاک‌های چشمی بتازا جهت درمان تومورهای چشمی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 37-44

10.22052/7.1.37

مجتبی ارجمند؛ فریبا قاسمی؛ پیمان رفیعی؛ حسین پوربیگی


تعیین پارامترهای دزیمتریک چشمه‌ جدید براکی‌تراپی ایریدیوم-192 توسط دزیمتری گرمالیانی (TLD)

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 1-8

10.22052/5.3.1

وحید لهرابیان؛ فرزام کبیری؛ شهاب شیبانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ حسین پوربیگی


تعیین پارامترهای دزیمتری یک چشمۀ طراحی‌شدۀ جدید 125I با مارکر Ag + Al2O3 در فانتوم آب

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 11-18

10.22052/1.4.11

اکرم اسلامی باباحیدری؛ مجتبی شمسایی ظفرقندی