کلیدواژه‌ها = مونت کارلو
بررسی خواص حفاظتی شیشه‌های فسفاته‌ی سرب‌دار و عاری از سرب در برابر فوتون‌ها با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 201-207

10.22052/rsm.2024.253761.1039

معصومه پولادی؛ صدیقه سینا؛ مهرنوش کریمی پورفرد؛ زهرا راکب؛ سارینا نورزادی


مطالعه پارامتر های تولید نانوذرات طلا-199 از طریق تابش هدف پلاتین با استفاده از نوترونهای حرارتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 143-151

امیرحسین عالی نژاد کمال آباد؛ طیب کاکاوند؛ محمدرضا عبودزاده رویس؛ سعید کاکایی


بررسی امکان استفاده از آشکارساز گازی میکرونواری به عنوان آشکارساز رادن جهت پیش‎بینی زلزله

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 25-32

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی راینی‎نژاد؛ علی هاشمی‎زاده عقداء


بررسی آسیب‌های مستقیم نوترون‌های با انرژی 0/1 تا 2 مگا الکترون ولت، بر ساختار اتمی مولکول DNA با ابزار Geant4

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-10

10.22052/7.1.1

اعظم ذبیحی؛ قاسم فروزانی؛ فرید سمسارها؛ امیر مصلحی؛ پیمان رضائیان


محاسبات مصرف سوخت و پارامترهای نوترونیک مربوط به رآکتورهای آب سنگین تحقیقاتی با سوخت اورانیوم- توریوم توسط کد MCNPX

دوره 6، شماره 4، آذر 1396، صفحه 25-34

10.22052/5.4.25

هادی شامرادی فر؛ بهزاد تیموری؛ احمد شیرانی؛ پرویز پرورش؛ سعید محمدی


حفاظ‌های چندلایه در مدار LEO

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 1-6

10.22052/1.3.1

مظاهر اسکندری؛ علی محمد نیکو؛ حسین جهانبخش؛ حسین صادقی