کلیدواژه‌ها = نانوذرات
بررسی تغییر میزان آسیب‌های DNA تحت تابش پروتون درحضور نانوذرات مختلف طلا، گادولینیوم و ید با استفاده از ابزار Geant4-DNA

دوره 10، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22052/9.2.1

سیدجواد حسینی علی آبادی؛ داریوش سرداری؛ الهام سعیدزاده؛ سمانه برادران


بررسی قابلیت تضعیف کامپوزیت های حاوی میکرو و نانوذرات تنگستن و سرب به عنوان حفاظ پرتوهای X تشخیصی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 15-22

10.22052/5.3.15

نادیا آثاری شیک؛ لیلا غلامزاده؛ محسن خواجه امینیان؛ محمد اسمعیل فضیلت معدلی


سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آن‌ها در پرتودهی گاما

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 7-12

10.22052/5.2.7

فاطمه الماسی فرد؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ سمیه هارونی آرانی


ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه‌های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 27-32

10.22052/3.2.27

محسن محرابی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زهره سعیدی؛ مریم مدرس؛ احسان صادقی


ساخت نانوذرات CaF2 با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 31-36

10.22052/1.2.31

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر