کلیدواژه‌ها = آسیب تابشی
مقایسه اثرات تخریب تابش پالس‌های پرانرژی پروتون در دستگاه پلاسمای کانونی بر فلزات واسطه: مطالعه موردی مس و مولیبدن

دوره 10، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 19-30

10.22052/9.3.19

عالیه چمنی؛ سید محمدمهدی ابطحی؛ محمد امیرحمزه تفرشی؛ میر محمدرضا سیدحبشی


بررسی اثرات تخریبی تابش یون‌های هلیوم و آرگون تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی تنگستن

دوره 9، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 1-12

10.22052/8.5.1

میرمحمدرضا سیدحبشی؛ بابک شیرانی بیدآبادی؛ محمد امیرحمزه تفرشی؛ فریدالدین صدیقی؛ علی نصیری