کلیدواژه‌ها = دز
ارزیابی تطابق با استاندارد ایمنی پرتویی سامانه های بازرسی کامیونی/کانتینری ساخت داخل

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 153-159

دانیال صالحی جوزانی؛ حسین کریمی آشتیانی؛ محمد نوروزی؛ علی حیدرنیا؛ سعید تقی زاده؛ فیروزه ناظری


بررسی اثر دزهای مختلف باریکه‌ی الکترونی بر روی اتلاف نوری در فیبرنوری

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 79-84

الهام حبوباتی؛ لیلا غلامزاده؛ محمد علی حداد


ارائه مدلی جهت گسترش قله‌های براگ در پروتون‌تراپی ملانومای چشمی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 1-6

10.22052/8.1.6

سیدعلی مهدی پور؛ بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی


اندازه گیری و مقایسه وابستگی دمایی ضریب شکست فانتوم های آب و پلکسی گلس به روش تداخل سنجی، برای استفاده در کالریمتری نوری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-60

رضا نشاطی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ امیر محمد بیگ زاده