کلیدواژه‌ها = رادن
بررسی امکان اندازگیری رادن با استفاده از آشکارساز سوسوزن

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 19-24

مصطفی کاظمی نیکو؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد؛ علی نگارستانی؛ سعیده خضری پور


بررسی امکان استفاده از آشکارساز گازی میکرونواری به عنوان آشکارساز رادن جهت پیش‎بینی زلزله

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 25-32

پروین دهقانی پور؛ جمشید سلطانی نبی پور؛ مهدی سهرابی؛ محمدرضا رضایی راینی‎نژاد؛ علی هاشمی‎زاده عقداء


بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات

دوره 6، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 1-6

10.22052/6.1.1

علیرضا آزادبر؛ داریوش سرداری؛ محمدرضا کاردان؛ سمانه برادران


مطالعه مقایسه‌ای دو ساختمان با زیر ساخت متفاوت از نظر نفوذ‌پذیری در برابر گاز پرتوزای رادن

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 37-42

10.22052/4.3.37

منصور جعفری زاده؛ محمد رضا کاردان؛ مرضیه مؤذن؛ شادی فراهانی اقدم؛ علی فاضل ساعتچی؛ سمانه برادران؛ مهران طاهری؛ فریدون میانجی؛ ناصر راستخواه


ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 39-45

10.22052/2.4.39

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران؛ فلامرز ترکزاده


اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی ساختمان‌های مسکونی شهر کاشان

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 37-41

10.22052/2.2.37

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران


اندازه گیری و مقایسه غلظت پرتوزایی رادن در ساختمان های با نمای داخلی از سنگ گرانیت و کربناتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-14

10.22052/1.2.11

فرید اصغری زاده؛ محمد اسماعیل نژاد؛ پانته آ پورده؛ فرامرز معطر؛ اصغر صدیق زاده؛ الهام صدق گویا؛ پروین نصیری