بررسی امکان اندازگیری رادن با استفاده از آشکارساز سوسوزن

نوع مقاله : مقاله کنفرانسی

نویسندگان

گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

ذرات آلفا در اثنای متوقف شدن در محیط به‌ علت یونیزاسیون و برانگیخته کردن اتم‌ها تابش‌های الکترومغناطیسی ازخود گسیل می‌کنند.  طیف انرژی و شدت تابش به جنس و درصد عناصر موجود در هدف وضخامت آن بستگی دارد. با قرار دادن لایه‌هایی از فلزات و مواد مختلف و تغییر ضخامت آن‌ها در جلوی پنجره ورودی یک آشکار سوسوزن CsI(Tl) و تفسیر تغییر شدت در کانال‌های مختلف آشکارساز یک روش مناسب برای آشکارسازی ذرات آلفا معرفی شده است. در این تحقیق ذرات آلفا یک چشمه امرسیوم 241 با انرژی MeV 5.48 به لایه‌های آلومینیوم، مس، آهن، استیل، کاغذ، فیلم رادیولوژی، سرب و پلاستیک با ضخامت‌های مختلف تابانده شده و تغییر شمارش کانال‌های آشکار سوسوزن CsI(Tl) بررسی شده است. با تفسیر نتایج کانال‌هایی که ماکزیمم شدت فوتون‌های گسیل شده در اثر توقف ذرات آلفا و الکترون‌های کنده شده را نشان می‌دهند به‌دست آمده است. با توجه به مشاهده کانال‌های اشعه ایکس مربوط به توقف ذرات آلفا، روشی برای آشکارسازی رادن نیز معرفی شده است. در این روش آب چشمه آب‌گرم جوشان در یک ظرف پلاستیکی که در انتهای آن لایه‌ای نازکی از جنس آهن تعبیه شده ریخته شده است و طیف زمینه اندازگیری شد. سپس آب داخل ظرف بهم زده شده و اختلاف در طیف زمینه اندازگیری شده است. مناسب‌ترین کانال برای اندازه‌گیری رادن، کانال 57 است. با توجه به نتایج به‌دست آمده رابطه بین غلظت رادن و آهنگ شمارش در این کانال استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility investigation of radon measurement by scintillation detector

نویسندگان [English]

 • Mostafa Kazemi-Nikoo
 • Mohammad Reza Rezaie Rayeni Nejad
 • Ali Negarestani
 • Saeedeh Khezripoor
Department of nuclear engineering, Faculty of sciences and modern technologies, Graduate university of advanced technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Alpha particles emit electromagnetic radiation as they stop in the environment due to ionization and exciting atoms. The energy spectrum and intensity of radiation depends on the material and the percentage of elements in the target and its thickness. By placing layers of different metals and materials and changing their thickness in front of the entrance window of CsI (Tl) scintillator and interpreting the change in intensity in different detector channels, a suitable method for detecting alpha particles is introduced. In this research, the alpha particles of 241Am source with an energy of 5.48 MeV are irradiated into layers of aluminum, copper, iron, steel, paper, radiological films, lead and plastic with different thicknesses and was studied the count  variation of CsI (Tl) scintillation channels. By interpreting the results, was obtained the channels that show the maximum intensity of photons due alpha particles stopping in target. According to the observation of X-ray channels related to alpha particle stopping in target, a method for radon detection has also been introduced. In this method, hot spring water is poured into a plastic container with a thin layer of iron embedded at the end. First the background spectrum was measured. Then the water inside the container is stirred and the difference in spectrum is measured. The most suitable channel for measuring radon is channel 57. According to the obtained results, the relationship between radon concentration and counting rate in this channel has been extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • alpha
 • Radon
 • CsI(Tl)
 • detector
 • water
 1. S. Yamamoto, J. Hatazawa. Development of an alpha/beta/gamma detector for radiation monitoring. Rev. Sci. Instrum. 82 (11) (2011) 113503.
 2. S. R. Moghadam, S. A. H. Feghhi, M. J. Safari. A phoswich detector for simultaneous alpha–gamma spectroscopy. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sec. A: Accelerators, Spectrometers. Detectors Associated Equipment 799 (2015) 59-63.
 3. W. H. Miller, M. Diaz de Leon. Utilization of phoswich detectors for simultaneous, multiple radiation detection. J. Radioanal. Nucl. Chem. 264 (1) (2005) 163-167.
 4. W. Hennig, H. Tan, W. K. Warburton, J. I. McIntyre. Digital pulse shape analysis with phoswich detectors to simplify coincidence measurements of radioactive xenon. Proceedings of the 27th seismic research review: ground-based nuclear explosion monitoring technologies, 2 (2005) 787-794.
 5. M. da Conceic, T. Madi Filho. Scintillation Characteristics of CsI Crystal Doped Br under Gamma and Alpha Particles Excitation. Materials Sci. Appl. 5 (6) (2014) 45842.
 6. R. M. Sahani, C. Kumari, A. Pandya, A. Dixit. Efficient alpha radiation detector using low temperature hydrothermally grown ZnO: Ga nanorod scintillator. Sci. Rep. 9 (1) (2019) 1-9.
 7. D. Benchekroun, F. Benrachi, B. Chambon, B. Cheynis, D. Drain, C. Pastor, G. Prete. Scintillating gas proportional phoswiches. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sec. A: Accelerators, Spectrometers. Detectors Associated Equipment 335 (3) (1993) 503-508.
 8. K. Yasuda, S. Usuda, H. Gunji. Development of scintillation-light-transmission type phoswich detector for simultaneous alpha-and beta (gamma)-ray counting. 1999 IEEE Nucl. Sci. Symposium and Med. Imaging Conf. (Cat. No. 99CH37019) 2 (1999) 696-699.
 9. A. R. Rao, S. Naik, M. Patil, J. P. Malkar, R. K. Kumar. An alpha tagged X-ray source for the calibration of space borne X-ray detectors. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sec. A: Accelerators, Spectrometers. Detectors Associated Equipment 616 (1) (2010) 55-58.
 10. J. C. Cooper, D. S. Koltick, J. T. Mihalczo, J. S. Neal. Evaluation of ZnO (Ga) coatings as alpha particle transducers within a neutron generator. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sec. A: Accelerators, Spectrometers. Detectors Associated Equipment 505 (1-2) (2003) 498-501.