کلیدواژه‌ها = پزشکی هسته‌ای
ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 53-64

10.22052/8.3.53

نیلوفر رفعت متولی؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ علییه حسینیان ازغدی


اندازه‌گیری معادل دز دست و چشم تکنسین مرکز پزشکی هسته‌ای حین آماده‌سازی رادیوداروی حاوی 99mTc

دوره 8، شماره 4، آذر 1398، صفحه 53-58

10.22052/7.4.53

هانیه شعبانپور؛ پیمان رضاییان؛ آنیتا عالیپور؛ امیر عباس صبوری‌دودران


کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های دزکالیبراتور RAMS-88 در مراکز پزشکی هسته ای ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 5-10

10.22052/1.2.5

حسین زمانی زینلی؛ علی اصغر سردارپور؛ علی اکبر میرزایی؛ حجت الله فیضی