نویسنده = احمد شیرانی
ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 223-228

فائزه ملک‌زاده‌تربه‌بر؛ علیرضا کریمیان؛ احمد شیرانی؛ مصطفی رباط‌جزی؛ مهدی اخلاقی


محاسبه‌ی بازده آشکارساز HPGe به دو روش تجربی و شبیه‌سازی برای چشمه‌ی حجیم خاکی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 19-28

10.22052/7.3.19

محمدرضا صافی؛ احمد شیرانی؛ خالید رحمانی


محاسبات مصرف سوخت و پارامترهای نوترونیک مربوط به رآکتورهای آب سنگین تحقیقاتی با سوخت اورانیوم- توریوم توسط کد MCNPX

دوره 6، شماره 4، آذر 1396، صفحه 25-34

10.22052/5.4.25

هادی شامرادی فر؛ بهزاد تیموری؛ احمد شیرانی؛ پرویز پرورش؛ سعید محمدی