نویسنده = پیمان رضائیان
اندازه‌گیری معادل دز دست و چشم تکنسین مرکز پزشکی هسته‌ای حین آماده‌سازی رادیوداروی حاوی 99mTc

دوره 8، شماره 4، آذر 1398، صفحه 53-58

10.22052/7.4.53

هانیه شعبانپور؛ پیمان رضاییان؛ آنیتا عالیپور؛ امیر عباس صبوری‌دودران


بررسی آسیب‌های مستقیم نوترون‌های با انرژی 0/1 تا 2 مگا الکترون ولت، بر ساختار اتمی مولکول DNA با ابزار Geant4

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-10

10.22052/7.1.1

اعظم ذبیحی؛ قاسم فروزانی؛ فرید سمسارها؛ امیر مصلحی؛ پیمان رضائیان