نویسنده = سمانه برادران
محاسبه کسرجذبی ویژه و فاکتور S برای دزیمتری داخلی رادیونوکلوئید لوتشیوم-177 در فانتوم زوبال با استفاده از کد مونت کارلوGATE

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 75-83

10.22052/rsm.2022.113643

سید احمد صحافی پور؛ الهام سعید زاده؛ سید پژمان شیرمردی؛ مهدی صادقی؛ سمانه برادران


طراحی و کالیبراسیون یک آشکارساز غیرفعال برای تفکیک ذرات نوترون، پروتون و آلفا در میدان‌های تابش مخلوط

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 7-14

فربد بهرامی؛ سمانه برادران؛ فریدون میانجی؛ رضا فقیهی


مقایسه اندازه گیری غلظت گاز رادن معاصر و گذشته نگر در منازل مسکونی شهر رامسر با آشکارساز های رد پای هسته ای حالت جامد

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 237-246

علیرضا آزادبر؛ سمانه برادران؛ محمدرضا کاردان؛ داریوش سرداری


اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 15-22

10.22052/6.5.15

فرشته عباسی سیر؛ پرویز عبدالمالکی؛ سید ابوالقاسم حائری؛ سیدمهدی حسینی پویا؛ سمانه برادران؛ مجید صادقخانی؛ محمدرضا دشتی پور


مطالعه مقایسه‌ای دو ساختمان با زیر ساخت متفاوت از نظر نفوذ‌پذیری در برابر گاز پرتوزای رادن

دوره 5، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 37-42

10.22052/4.3.37

منصور جعفری زاده؛ محمد رضا کاردان؛ مرضیه مؤذن؛ شادی فراهانی اقدم؛ علی فاضل ساعتچی؛ سمانه برادران؛ مهران طاهری؛ فریدون میانجی؛ ناصر راستخواه


ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 39-45

10.22052/2.4.39

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران؛ فلامرز ترکزاده


اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی ساختمان‌های مسکونی شهر کاشان

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 37-41

10.22052/2.2.37

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران