نویسنده = سعید محمدی
بررسی اثر نانوذرات طلا و تزریق بورن در درمان پروتون‌تراپی سرطان سینه با کد Gate7/Geant4

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 9-22

10.22052/rsm.2022.112427

الهام آریابد؛ سیده نسرین حسینی مطلق؛ سعید محمدی


استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی PSO جهت طراحی مکان چشمه‌های براکی‌تراپی پالادیوم

دوره 9، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 55-66

10.22052/8.5.55

زهرا مقدسی؛ علی اصغر مولوی؛ محمود زیبنده گرجی؛ سعید محمدی


محاسبات مصرف سوخت و پارامترهای نوترونیک مربوط به رآکتورهای آب سنگین تحقیقاتی با سوخت اورانیوم- توریوم توسط کد MCNPX

دوره 6، شماره 4، آذر 1396، صفحه 25-34

10.22052/5.4.25

هادی شامرادی فر؛ بهزاد تیموری؛ احمد شیرانی؛ پرویز پرورش؛ سعید محمدی


شبیه‌ساز تومور فعال سازی شده توسط نقره و برآورد بهبود دز در فوتون درمانی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 51-59

10.22052/5.3.51

سمیه مالمیر؛ علی اصغر مولوی؛ سعید محمدی


بهینه‌سازی مکان چشمه‌های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 15-20

10.22052/1.3.15

علی اصغر مولوی؛ محمود زیبنده گرجی؛ سعید محمدی؛ هادی صدوقی یزدی