کلیدواژه‌ها = تابش گاما
بررسی قابلیت استفاده از ماسفت‌های قدرت سری IRF به عنوان دزیمتر پرتو گاما

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 11-20

10.22052/rsm.2022.112479

امیر موحدی فر؛ صالح اشرفی؛ بهارک اسلامی


مدل‌سازی اندازه‌گیری قدرت راکتور VVER-1000 با تابش نوترون و گاما با استفاده از کد مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 67-73

10.22052/8.5.67

مجید توانپور؛ مجید جلالی حاجی آبادی؛ محمدرضا جلالی ندوشن


بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دزیمتری

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 1-8

10.22052/8.3.1

عفت عصار نوقابی؛ حسن اله‌داغی؛ بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی؛ جواد باعدی


گذار از الکترونیک هسته‌ای آنالوگ به دیجیتال در طیف سنجی دقیق تابش گاما: مزایا و محدودیت‌ها

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 85-92

علی بیگانه؛ امیدرضا کاکویی؛ حسین رفیع خیری؛ محمد لامعی رشتی


دزیمتری تابش گاما براساس روش داده‌برداری گزینشی از آشکارساز یدورسدیم

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 191-196

حسین ذکی دیزجی؛ طیب کاکاوند؛ مهدخت فرزام


بررسی تغییرات مشخصه‌های الکتریکی ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی، قبل و پس از پرتودهی گاما

دوره 7، شماره 5، آذر 1397، صفحه 31-38

10.22052/6.5.31

مریم امینی؛ علیرضا وجدانی نقره ئیان؛ سید محمد رضوی