کلیدواژه‌ها = روش مونت‌کارلو
اندازه‌گیری میزان دز ژل پرتو داده شده در پرتودرمانی خارجی به ‌کمک دستگاه اپتیکال‌ سی‌ تی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 23-30

10.22052/8.5.23

محمد مهدوی؛ علی شبستانی منفرد؛ زینب عبدی؛ معصومه حسین نژاد؛ محمد داوودی


محاسبه‌ی بازده آشکارساز HPGe به دو روش تجربی و شبیه‌سازی برای چشمه‌ی حجیم خاکی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 19-28

10.22052/7.3.19

محمدرضا صافی؛ احمد شیرانی؛ خالید رحمانی